16 listopada 2018

Dzień Pracownika Socjalnego

„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś” /Ronald Reagan Miejscy i powiatowi pracownicy ośrodków pomocowych obchodzili dziś wspólnie swoje święto. Z […]
13 listopada 2018

MOPS w dniu 14.11.2018 czynny tylko do godziny 11:30.

8 listopada 2018

Szkoła dla Rodziców

Podczas warsztatów dla rodziców, które odbyły się w dniu 07.11.2018r. uczestnicy spotkania doskonalili techniki związane z zachęcaniem dzieci do samodzielności.    
8 listopada 2018

Grupa wsparcia dla kobiet w ciąży

W dniu 05.11.2018r. odbyło się kolejne spotkanie dla kobiet w ciąży prowadzone przez specjalistę pielęgniarstwa pediatrycznego Panią Anetą Adamek. Kolejne zajęcia zaplanowane […]
7 listopada 2018

„ABC rodzinnych finansów”

W dniu 05.11.2018r. odbyły się ostatnie zajęcia zorganizowane w ramach projektu socjalnego „ABC rodzinnych finansów”, poświęcone treningowi konstruowania budżetu domowego. Na zakończenie […]
7 listopada 2018

Szkoła dla Rodziców

          W dniu 31.10.2018r rodzice biorący udział w zajęciach „Szkoły dla Rodziców” mogli doświadczać z perspektywy dzieci jaki wpływ […]
30 października 2018

W kręgu kobiet

Kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „W kręgu kobiet”, które odbyło się w dniu 26.10. 2018r. było poświęcone komunikacji interpersonalnej.
30 października 2018

Spotkanie dla kobiet w ciąży

W dniu 25.10.2018r. odbyło się pierwsze spotkanie ze specjalistą pielęgniarstwa pediatrycznego Panią Anetą Adamek, w którym wzięły udział kobiety oczekujące na narodziny […]
26 października 2018

Spotkanie z mediatorem sądowym

Dnia 18 października obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Mediacji”. Z tej okazji odbyło się spotkanie z mediatorem sądowym Panią Hanną Miroś, która przybliżyła nam […]
26 października 2018

Warsztaty dla rodziców

W dniu 25 września podczas warsztatów „Szkoły dla Rodziców” uczestnicy doskonalili swoje umiejętności zachęcania dzieci do współpracy.
26 października 2018

„ABC rodzinnych finansów”

Kolejne warsztaty zorganizowane w ramach projektu socjalnego ”ABC rodzinnych finansów”, które odbyło się w dniu 22.10.2018r. były poświecone treningowi konstruowania budżetu domowego.
23 października 2018

Rozpoczęcie warsztatów rozwoju osobistego

W dniu 19 października 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęły  się warsztaty psychoedukacyjne realizowane w ramach projektu socjalnego „W kręgu kobiet”. […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.