22 marca 2019

Szkoła dla rodziców

Kolejne spotkanie dla rodziców, które odbyło się w dniu 20.03.2019r. było poświęcone tematyce wpisywania dzieci w role. Uczestnicy warsztatów poznali nowe metody […]
20 marca 2019

Akademia Babci i Dziadka

    W dniu 19.03.2019r. odbyły się siódme warsztaty „Akademii babci i dziadka”. Temat spotkania pt. „Rozwiązywanie konfliktów oraz komunikacja w rodzinie wielopokoleniowej. […]
20 marca 2019

ABC Rodzinnych Finansów

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych rozpoczął warsztaty w ramach projektu socjalnego   pt.: „ABC Rodzinnych Finansów”. Program obejmuje cykl trzech 2 […]
15 marca 2019

Zrozumieć Rodzinę

Za nami kolejne warsztaty realizowane w ramach programu Zrozumieć Rodzinę. Zajęcia, które odbyły się w dniu 15.03.2019r. były poświęcone trudnościom w relacjach […]
14 marca 2019

Szkoła dla rodziców

W dniu 13.03.2019r odbyło się kolejne spotkanie dla rodziców, które było poświęcone tematyce zachęcania dzieci do samodzielności.
11 marca 2019

Zrozumieć Rodzinę

Kolejne spotkanie realizowane w ramach programu „Zrozumieć Rodzinę”, które odbyło się w dniu 08.03.2019r. było poświęcone etapom życia rodziny.  
7 marca 2019

Szkoła dla Rodziców

W dniu 06.03.2019 odbyło się kolejne spotkanie dla rodziców, które było poświęcone doskonaleniu metod wychowawczych.
1 marca 2019

Zrozumieć Rodzinę

      W każdym związku, który trwa dłużej niż tydzień, znajdą się powody do rozstania. Sztuka polega na tym by znaleźć i wciąż […]
1 marca 2019

Pomyśl o sobie- drugie spotkanie

„Codziennie upadam… Codziennie się waham…. Codziennie podnoszę… Ale dźwigam mój cały mały świat. I dźwigać będę…Bo siła nie tkwi w mięśniach, lecz […]
28 lutego 2019

Akademia babci i dziadka

W dniu 26.02.2019r. w MOPS odbyło się szóste spotkanie warsztatów pt. „Akademia babci i dziadka”. Poruszanymi tematami były trudne sytuacje rodzinne, m. […]
28 lutego 2019

Szkoła dla rodziców

W dniu 27.02.2019r.  podczas warsztatów „Szkoła dla Rodziców” uczestnicy doskonalili swoje umiejętności zachęcania dzieci do współpracy.  
27 lutego 2019

ABC Rodzinnych Finansów

     W dniu 19.03.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej      w Głogowie rozpoczynają się warsztaty edukacyjne pt. ”ABC rodzinnych finansów” organizowane przez […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.