14 sierpnia 2018

Międzypokoleniowe spotkania warsztatowe. pt. „Morskie opowieści”

Podczas tegorocznych wakacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zorganizował cykl spotkań warsztatowych pt.„Morskie opowieści”. W zajęciach, które odbywały się w Domu […]
23 lipca 2018

Międzypokoleniowe spotkania warsztatowe

Pracownicy naszego Ośrodka zapraszają rodziców i dzieci do udziału w międzypokoleniowych spotkaniach warsztatowych pt.”Morskie Opowieści” .Zajęcia odbędą się w siedzibie Domu Dziennego […]
18 lipca 2018

WAŻNA INFORMACJA

DOSTĘPNE SĄ NOWE WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019  Przejdź do wniosków
4 lipca 2018

„Motyle z Dolnego Śląska”

„Motyle z Dolnego Śląska” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dwie osoby bezdomne z terenu Głogowa zakwalifikowały się do udziału w projekcie […]
3 lipca 2018

bezDOMNI?- też AKTYWNI !

W czerwcu pracownicy naszego Ośrodka zakończyli pierwszą edycję projektu socjalnego „bezDomni? – też Aktywni!”, która realizowana była na terenie jadłodajni przy Parafii […]
2 lipca 2018

Spotkanie wolontariuszy i uczestników grupy „Zrozumieć”

Z okazji pierwszego dnia lata, 21 czerwca 2018r., Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie zorganizowali spotkanie integracyjne dla wolontariuszy Klubu SOS […]
2 lipca 2018

„Rękodzieło – Poduszki przytulanki”

Na zakończenie projektu „Odpowiedzialne ojcostwo” pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali spotkanie w Zakładzie Karnym w Głogowie, na którym uczestnicy własnoręcznie wykonali […]
2 lipca 2018

Dzień Dziecka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz czwarty zorganizowali festyn z okazji […]
2 lipca 2018

X Głogowska Olimpiada Wolontariatu

15 czerwca 2018r. odbyła się X Olimpiada Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie pod patronatem Prezydenta Miasta […]
4 czerwca 2018

Grupa dla osób głuchoniemych i słabosłyszących „Zrozumieć”

W dniu 11.04.2018r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla osób głuchoniemych i słabosłyszących „ZROZUMIEĆ”, która funkcjonuje od stycznia 2011r. Podczas spotkania omawiane […]
4 czerwca 2018

Akademia Rodzica

17 kwietnia zakończono III edycję Akademii Rodzica. Odbyło się dziesięć spotkań, na których uczestnicy udoskonalili swoje umiejętności wychowawcze, zdobyli wiedzę dot. radzenia […]
4 czerwca 2018

Świątecznie na oddziale w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

Świątecznie na oddziale w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym. Z okazji świąt wielkanocnych pracownicy Przedszkola nr 3 w Głogowie przygotowali upominki dla pacjentów […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.