22 grudnia 2017

Świąteczne spotkanie Wolontariuszy Klubu „Serce Otwiera Serce”

Jak każdego miesiąca odbyło się spotkanie wolontariuszy z Klubu „Serce Otwiera Serce”. Atmosfera zwyczajna jednak nie była, bo tworzył ją klimat nadchodzących […]
22 grudnia 2017

„Opłatek Maltański”

„Opłatek Maltański” Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz pierwszy byli współorganizatorami spotkania „Opłatek Maltański” wraz ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich. 12 […]
22 grudnia 2017

Grupa wsparcia dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

06.12.2017r. odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie grupy „Zrozumieć” dla osób głuchoniemych i słabosłyszących, które pozwoliło podsumować mijający rok. Na kolejne […]
22 grudnia 2017

Kartki świąteczne

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje […]
22 grudnia 2017

Poduszki – Przytulanki w Zakładzie Karnym

W grudniu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakończyli kolejny cykl zajęć w ramach projektu „Odpowiedzialne Ojcostwo” w Zakładzie Karnym.Podczas spotkania skazani wykonali […]
22 grudnia 2017

Świątecznie na zajęciach w ramach projektów: „Akademia Rodzica” i „bezDomni? -też Aktywni”.

Na jednym z ostatnich spotkań zostały wykonane anioły z gipsu i pisane były listy do Św. Mikołaja. Celem zajęć było pokazanie uczestnikom […]
23 listopada 2017

UWAGA !!!

UWAGA !!! Od 1 grudnia 2017 roku Dział Świadczeń Rodzinnych będzie przyjmował w dniach poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godziny 7.15 do […]
17 listopada 2017

UWAGA!!!

Dnia 17 listopada 2017 roku dział świadczeń rodzinnych przyjmuje do godziny 14.00.   Dnia 23 listopada 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej […]
15 listopada 2017

Grupa dla osób słabosłyszących i głuchoniemych

Informujemy, że od września po przerwie wakacyjnej zostały wznowione spotkania grupy „ZROZUMIEĆ” Spotkania odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie w siedzibie Komendy […]
6 listopada 2017

Razem w Chorobie

6 listopada 2017

Odpowiedzialne Ojcostwo

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są w trakcie realizacji zajęć korekcyjno – edukacyjnych w Zakładzie Karnym w Głogowie.
6 listopada 2017

Akademia Rodzica

Dnia 07.11.2017 r. rusza druga edycja warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie. Serdecznie zapraszamy.
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.