4 października 2018

Warsztaty dla rodziców

Tematem kolejnych zajęć z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych były „Uczucia oraz ich rola i umiejętność rozpoznawania”. Prawidłowe wyrażanie uczuć stanowi istotny warunek […]
4 października 2018

Spotkanie z MCWR

W poniedziałek 1 października gościliśmy w Ośrodku asystentów rodziny z Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Systematyczne comiesięczne spotkania asystentów i pracowników […]
28 września 2018

Warsztaty dla rodziców

Dnia 26 września odbyły się kolejne zajęcia realizowane w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”. Podczas warsztatów uczestnicy doskonalili swoje umiejętności związane z […]
28 września 2018

ABC rodzinnych finansów

W dniu 08.10.2018r  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie rozpoczynają się  warsztaty edukacyjne pt. „ABC rodzinnych finansów” organizowane przez Zespół ds. […]
21 września 2018

Rozpoczęcie warsztatów dla rodziców

Dnia 19 września odbyły się pierwsze zajęcia realizowane w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”. Uczestnicy spotkania mieli okazję do określenia własnych celów […]
19 września 2018

Klub Wolontariusza „Serce Otwiera Serce”

Klub wolontariusza Serce Otwiera Serce zaprasza wszystkich chętnych do pracy wolontariackiej na spotkanie dnia 25 września 2018r.o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku […]
17 września 2018

„Szkoła dla Rodziców”

W dniu 19 września 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczynają się warsztaty psycho-edukacyjne w ramach projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców” organizowanego […]
14 września 2018

Spotkanie grupy „ZROZUMIEĆ”

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Stasiuk i Agnieszka Wieczorek zorganizowały pierwsze powakacyjne spotkanie z uczestnikami grupy „Zrozumieć”. Spotkanie odbyło się […]
13 września 2018

Senior w ruchu

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyszli z kolejną inicjatywą tym razem skierowaną do seniorów. Zapraszamy osoby 60+ z terenu miasta do udziału […]
12 września 2018

17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem planują zorganizować spotkanie pt. .„Oblicza ubóstwa”. Odbędą się prelekcje, […]
14 sierpnia 2018

Międzypokoleniowe spotkania warsztatowe. pt. „Morskie opowieści”

Podczas tegorocznych wakacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zorganizował cykl spotkań warsztatowych pt.„Morskie opowieści”. W zajęciach, które odbywały się w Domu […]
23 lipca 2018

Międzypokoleniowe spotkania warsztatowe

Pracownicy naszego Ośrodka zapraszają rodziców i dzieci do udziału w międzypokoleniowych spotkaniach warsztatowych pt.”Morskie Opowieści” .Zajęcia odbędą się w siedzibie Domu Dziennego […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.