17 września 2018

„Szkoła dla Rodziców”

W dniu 19 września 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczynają się warsztaty psycho-edukacyjne w ramach projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców” organizowanego […]
14 września 2018

Spotkanie grupy „ZROZUMIEĆ”

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Stasiuk i Agnieszka Wieczorek zorganizowały pierwsze powakacyjne spotkanie z uczestnikami grupy „Zrozumieć”. Spotkanie odbyło się […]
13 września 2018

Senior w ruchu

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyszli z kolejną inicjatywą tym razem skierowaną do seniorów. Zapraszamy osoby 60+ z terenu miasta do udziału […]
12 września 2018

17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem planują zorganizować spotkanie pt. .„Oblicza ubóstwa”. Odbędą się prelekcje, […]
14 sierpnia 2018

Międzypokoleniowe spotkania warsztatowe. pt. „Morskie opowieści”

Podczas tegorocznych wakacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zorganizował cykl spotkań warsztatowych pt.„Morskie opowieści”. W zajęciach, które odbywały się w Domu […]
23 lipca 2018

Międzypokoleniowe spotkania warsztatowe

Pracownicy naszego Ośrodka zapraszają rodziców i dzieci do udziału w międzypokoleniowych spotkaniach warsztatowych pt.”Morskie Opowieści” .Zajęcia odbędą się w siedzibie Domu Dziennego […]
18 lipca 2018

WAŻNA INFORMACJA

DOSTĘPNE SĄ NOWE WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019  Przejdź do wniosków
4 lipca 2018

„Motyle z Dolnego Śląska”

„Motyle z Dolnego Śląska” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dwie osoby bezdomne z terenu Głogowa zakwalifikowały się do udziału w projekcie […]
3 lipca 2018

bezDOMNI?- też AKTYWNI !

W czerwcu pracownicy naszego Ośrodka zakończyli pierwszą edycję projektu socjalnego „bezDomni? – też Aktywni!”, która realizowana była na terenie jadłodajni przy Parafii […]
2 lipca 2018

Spotkanie wolontariuszy i uczestników grupy „Zrozumieć”

Z okazji pierwszego dnia lata, 21 czerwca 2018r., Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie zorganizowali spotkanie integracyjne dla wolontariuszy Klubu SOS […]
2 lipca 2018

„Rękodzieło – Poduszki przytulanki”

Na zakończenie projektu „Odpowiedzialne ojcostwo” pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali spotkanie w Zakładzie Karnym w Głogowie, na którym uczestnicy własnoręcznie wykonali […]
2 lipca 2018

Dzień Dziecka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz czwarty zorganizowali festyn z okazji […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.