24 kwietnia 2019

Zrozumieć

Czwarte spotkanie grupy osób głuchych i niedosłyszących – „Zrozumieć” Temat spotkania: Prawa osób niepełnosprawnych. Udział w spotkaniu grupy wzięło 12 osób w […]
23 kwietnia 2019

Społeczne lodówki

Święta, święta i po świętach… Zostało dużo jedzenia? Włóż je do lodówki, a każda osoba może takim jedzeniem się poczęstować. Dzięki temu […]
16 kwietnia 2019

W kręgu kobiet

       W dniu 15.04.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się kolejne  spotkanie      „W kręgu kobiet”, których tematem […]
15 kwietnia 2019

Dzień Ludzi Bezdomnych

W dniu 12.04.2019r. przy parafii św. Klemensa kilkanaście  osób bezdomnych spotkało się , aby wspólnie zjeść ciepły posiłek. Wcześniej jednak, mogli skorzystać […]
15 kwietnia 2019

Zbiórka środków na budowę hospicjum

W dniu 11.04.2019r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w sklepie Tesco zbierali datki na budowę hospicjum w Głogowie
15 kwietnia 2019

Zrozumieć rodzinę

„Małżeństwo polega na wspólnym paleniu ogniska. Każdy musi coś dorzucić do ognia. Jeśli dokłada tylko jedna osoba, to przez jakiś czas ognisko […]
9 kwietnia 2019

ABC Rodzinnych Finansów

“Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść,zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły”.           John C. Maxwell. Uczestnicy warsztatów „ABC Rodzinnych […]
9 kwietnia 2019

W kręgu kobiet

„Jest mała różnica między ludźmi, ale ta mała różnica powoduje dużą różnicę. Tą małą różnicą jest nastawienie. Duża różnica – to czy […]
9 kwietnia 2019

Ostatnie warsztaty „Akademii babci i dziadka”

Ostatnie warsztaty „Akademii babci i dziadka” odbyły się w dniu 08.01.2019r.Był to czas na podsumowanie projektu i wnioski oraz rozdanie zaświadczeń. Na […]
9 kwietnia 2019

ZROZUMIEĆ

Dnia 20 marca odbyło się trzecie w tym roku spotkanie grupy „Zrozumieć”, osób głuchych i słabosłyszących . Temat spotkania: Symbolika barw i […]
9 kwietnia 2019

Zrozumieć Rodzinę

W dniu 05.04.2019r. odbyło się kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „Zrozumieć Rodzinę”. Temat warsztatów dotyczył rodzin patworkowych.
3 kwietnia 2019

Zakończenie warsztatów”Szkoły dla Rodziców”

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” dobiegły końca. Zajęcia trwały przez dziesięć ostatnich tygodni. Uczestnicy spotkań mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych oraz pogłębienia […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.