25 sierpnia 2020

Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 1. Osobą zgłaszającą potrzebę przyznania usług opiekuńczych może być rodzina, wnioskodawca, opiekun prawny, osoby z najbliższego otoczenia. […]
24 sierpnia 2020

Powrót do zajęć psychoedukacyjnych

Powrót do zajęć psychoedukacyjnych Od 1 września w tutejszym Ośrodku wznawiamy realizację programów psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych „Szkoła dla Rodziców” i „Zobacz, Usłysz”, […]
17 sierpnia 2020

III Turniej familijny ” Rodzina na Medal”

W dniu 13.08.2020 odbyło się kolejne – trzecie spotkanie zorganizowane w ramach projektu socjalnego „Rodzina na Medal „. Impreza odbyła się na […]
17 sierpnia 2020

Turniej familijny”Rodzina na Medal”

W dniu 23.07.2020r odbył się drugi turniej familijny” Rodzina na Medal” .
17 sierpnia 2020

Pierwszy turniej rodzin „Rodzina na medal”

16 lipca odbył się pierwszy turniej rodzin „Rodzina na medal” . Na osiedlu Piastów Śląskich do finałowej rywalizacji stanęły cztery rodziny, które […]
30 lipca 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej włącza się w #RodzinaChallenge

Link do filmu: https://www.facebook.com/114865642510449/videos/1497679390419362/   Przyłączamy się do akcji KGHM to my w ramach kampanii społecznej – MiedźRodzinę Jej celem jest znalezienie rodziców zastępczych […]
29 lipca 2020

WAŻNA INFORMACJA

DOSTĘPNE SĄ NOWE WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 Przejdź do wniosków
16 lipca 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej włącza się w #GaszynChallenge

Dziękujemy za nominację od Przedszkola Publicznego Nr 17 w Głogowie Wyzwanie przyjmujemy  Zasady wykonania challengu: Nominowani muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają […]
14 lipca 2020

Turniej Familijny

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie wraz z partnerami zaprasza serdecznie do udziału w potyczkach rodzinnych w ramach Turnieju Familijnego „Rodzina […]
6 lipca 2020

Info dotyczące 500 +

Przypominamy, że obecny okres świadczeniowy dotyczacy 500+ trwa do maja 2021. Osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego nie mają obowiązku […]
2 lipca 2020

Wsparcie dla rodzin

Osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Głogowie oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie: Wsparcie rodziny w […]
2 lipca 2020

Ważna informacja!!!

UWAGA!!! KOMUNIKAT Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych Od 1 lipca można składać na nowy okres drogą elektroniczną poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.