2 kwietnia 2019

ABC Rodzinnych Finansów

Kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu ” ABC Rodzinnych Finansów” już za nami.Tym razem wspólnie z uczestnikami warsztatu omawiane były zasady konstruowania […]
2 kwietnia 2019

Akademia babci i dziadka

          W dniu 01.04.2019r odbyły się dziewiąte warsztaty „Akademii babci i dziadka”.       W czasie spotkania analizowano siłę nawyków i doświadczeń przejmowanych nieświadomie   […]
1 kwietnia 2019

W kręgu kobiet

                  ” Nie ma rzeczy albo złych, albo dobrych, to myślenie sprawia, że takie są.” W. Szekspir W Miejskim Ośrodku pomocy […]
29 marca 2019

Zrozumieć Rodzinę

  Projekt socjalny „Zrozumieć Rodzinę” trwa.W dniu 29.03.2019r. tematem spotkania były potrzeby małżonków.
28 marca 2019

Pomyśl o sobie

„Codziennie upadam… Codziennie się waham…. Codziennie podnoszę… Ale dźwigam mój cały mały świat. I dźwigać będę…Bo siła nie tkwi w mięśniach, lecz […]
27 marca 2019

Szkoła dla rodziców

W dniu 27 marca odbyło się kolejne spotkanie „Szkoły dla Rodziców” „Dzieci, które często chwalimy, są otwarte, mają poczucie własnej wartości, nie […]
27 marca 2019

Akademia babci i dziadka

   W dniu 26.03.2019r. odbył się ósmy warsztat „Akademii babci i dziadka”, w czasie którego poruszano temat wspierania wnuków w samodzielności. Podkreślano […]
25 marca 2019

Rozpoczęcie warsztatów rozwoju osobistego „W kręgu kobiet”

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęły się warsztaty realizowane w ramach projektu socjalnego „W kręgu kobiet”. Program obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych […]
25 marca 2019

Zrozumieć Rodzinę

W dniu 22.03.2019r. odbyło się kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „Zrozumieć Rodzinę”.
22 marca 2019

Szkoła dla rodziców

Kolejne spotkanie dla rodziców, które odbyło się w dniu 20.03.2019r. było poświęcone tematyce wpisywania dzieci w role. Uczestnicy warsztatów poznali nowe metody […]
20 marca 2019

Akademia Babci i Dziadka

    W dniu 19.03.2019r. odbyły się siódme warsztaty „Akademii babci i dziadka”. Temat spotkania pt. „Rozwiązywanie konfliktów oraz komunikacja w rodzinie wielopokoleniowej. […]
20 marca 2019

ABC Rodzinnych Finansów

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych rozpoczął warsztaty w ramach projektu socjalnego   pt.: „ABC Rodzinnych Finansów”. Program obejmuje cykl trzech 2 […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.