6 listopada 2017

Razem w Chorobie

6 listopada 2017

Odpowiedzialne Ojcostwo

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są w trakcie realizacji zajęć korekcyjno – edukacyjnych w Zakładzie Karnym w Głogowie.
6 listopada 2017

Akademia Rodzica

Dnia 07.11.2017 r. rusza druga edycja warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie. Serdecznie zapraszamy.
31 października 2017

Święto Odzyskania Niepodległości

25 października 2017

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

W ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem Pracownicy MOPS po raz piąty zorganizowali spotkanie pod hasłem „bezDomni –też Aktywni” w sali […]
1 czerwca 2017
Dzień Dziecka - wspólne świętowanie

Dzień Dziecka – wspólne świętowanie

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak W dniu pierwszego czerwca po raz kolejny wraz z uczniami klas […]
22 maja 2017
IX Głogowska Olimpiada Wolontariuszy

IX Głogowska Olimpiada Wolontariuszy

W gimnazjum nr 1 odbyła się IX Olimpiada wolontariuszy, w której wzięło udział 12 drużyn z terenu Głogowa i okolic. Organizatorzy przygotowali […]
10 maja 2017
Recykling – pomysł na ozdoby ogrodowe

Recykling – pomysł na ozdoby ogrodowe

Pracownicy Ośrodka po raz kolejny inicjują działania środowiskowe na ul. Krochmalnej w ramach projektu socjalnego „Mój dom, moja ulica, moje miejsce na […]
28 kwietnia 2017
„Razem w chorobie” - efektywna współpraca

„Razem w chorobie” – efektywna współpraca

W ramach projektu „Razem w chorobie” wolontariusze SOS oraz uczniowie z Technikum nr 6 – „Przyrodnicza” pomagają w zajęciach artterapeutycznych na oddziale […]
28 marca 2017
Rodzinne warsztaty wielkanocne

Rodzinne warsztaty wielkanocne

Za nami pierwszy dzień „Rodzinnych warsztatów wielkanocnych”, które odbyły się 29.03.2017 r., Miały one na celu pogłębienie więzi między dziećmi i rodzicami […]
10 marca 2017
Zapraszamy na rodzinne warsztaty Wielkanocne

Zapraszamy na rodzinne warsztaty Wielkanocne

Serdecznie zapraszamy rodziny na wspólne przygotowywanie ozdób świątecznych.
2 marca 2017
Uroczyście na Oddziale w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

Uroczyście na Oddziale w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

2 marca odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego przypadającego na dzień 11 lutego. W ramach projektu socjalnego „Razem w chorobie” […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.