20 lutego 2019

Akademia Babci i Dziadka

   W dniu 19.02.2019r. w MOPS w Głogowie odbyło się piąte spotkanie warsztatów pt. „Akademia babci i dziadka”. Babcie – uczestniczki spotkania, analizowały […]
13 lutego 2019

Szkoła dla Rodziców

W dniu 13.02.2019r. rodzice biorący udział w zajęciach „Szkoły dla Rodziców” doskonalili swoje metody wychowawcze. Spotkanie było poświęcone tematyce wyrażania uczuć.
13 lutego 2019

AKADEMIA BABCI I DZIADKA

   W dniu 12.02.2019r. odbyły się czwarte warsztaty „Akademii babci i dziadka”. Uczestniczki spotkania zastanawiały się i wyciągały wnioski dot. istoty i […]
7 lutego 2019

Zrozumieć rodzinę

Uwaga – ostatnie wolne miejsca na warsztaty psychoedukacyjne organizowane w ramach projektu „Zrozumieć rodzinę”, którego celem jest wspieranie środowiska rodzinnego poprzez wzmacnianie […]
7 lutego 2019

Szkoła dla Rodziców

W dniu 6 lutego odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu „Szkoła dla Rodziców” 🙂 . Jest to program profilaktyczny ukierunkowany na […]
7 lutego 2019

„Zrozumieć Rodzinę”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w programie „Zrozumieć rodzinę”. Głównym celem  proponowanego projektu jest wspieranie środowiska rodzinnego poprzez wzmacnianie więzi […]
6 lutego 2019

👉 III Warsztaty „Akademii dziadka i babci”

MOPS realizuje program „Akademia babci i dziadka”. Jest to propozycja dla babć i dziadków, którzy szukają nowych odpowiedzi na wychowawcze wyzwania, jakie […]
6 lutego 2019

,,Pomyśl o sobie”

W dniu 31.01.2019r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia z Elementami Edukacji dla Opiekunów Osób […]
6 lutego 2019

„Szkoła dla Rodziców” 👨‍🏫👨‍👩‍👧‍👦 💏

👉 W dniu 30.01.2019 rozpoczęliśmy kolejną edycję warsztatów w ramach programu
6 lutego 2019

II Warsztaty „Akademii dziadka i babci”

II Warsztaty „Akademii dziadka i babci” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie. 🧓👵 Aktywnie zajęcia refleksyjne pt. Rola dziadków we wspieraniu […]
6 lutego 2019

„Zrozumieć Rodzinę”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w programie „Zrozumieć rodzinę”. Głównym celem proponowanego projektu jest wspieranie środowiska rodzinnego poprzez wzmacnianie więzi […]
6 lutego 2019

„Akademia babci i dziadka”

W dniu 22.01.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie warsztatów pt. „Akademia babci i dziadka”. W zajęciach udział wzięło […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.