21 stycznia 2020

Specjaliści MOPS Głogów w audycji Radia Plus

Specjaliści MOPS Głogów w audycji Radia Plus prezentują ofertę pomocową dla rodziców:
21 stycznia 2020

Bank Żywności

Informujemy, że można zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wnioski na żywność z projektu Bank Żywności 2020.
20 stycznia 2020

SPOŁECZNA LODÓWKA

  W Polsce co roku marnuje się około 9 mln ton żywności. Pod tym względem nasz kraj zajmuje 5 miejsce w Unii […]
14 stycznia 2020

Zobacz, usłysz

„Jak pomóc nastolatkom” Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych, funkcjonujący w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, przygotował nową ofertę pomocową dla […]
14 stycznia 2020

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczynają się kolejne warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców” organizowane przez Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych. Program […]
9 stycznia 2020

Radio Plus o programie dla kobiet

Ruszył nabór na warsztaty dla kobiet. Organizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Program zakłada między innymi wzrost poczucia pozytywnego myślenia o sobie […]
3 stycznia 2020

Nabór na warsztaty” W kręgu Kobiet”

„Mocny charakter to nie cecha nadludzi. Mają go kobiety poranione, pobliźnione, ozdrowiałe i to nie raz, ale wiele razy. Te, które nauczyły […]
19 grudnia 2019

Wesołych Świąt

19 grudnia 2019

Opłatek Maltański

Już po raz trzeci w Głogowie został zorganizowany „Opłatek Maltański” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Głogowa, współfinansowany przez Gminę Miejską Głogów oraz […]
18 grudnia 2019

Spotkanie z Panią Magdaleną Duwel

„Uważność lub uważna obecność. To szczególny rodzaj uwagi – świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę.” / J. Kabat-Zinn Podczas warsztatów z […]
17 grudnia 2019

MOPS dla Hospicjum

Po raz kolejny pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przyłączyli się do Akcji  Fundacji  Hospicjum Głogowskie .W dniu 16.12.2019r.pracownicy Ośrodka zachęcali […]
12 grudnia 2019

Zakończenie projektu”Szkoła dla Rodziców”

Zakończenie projektu „Szkoła dla Rodziców” Jak wychować szczęśliwe dziecko? Co zrobić, by było optymistą i spełnionym człowiekiem. Jakie zasady warto stosować w […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.