6 grudnia 2018

DZIEŃ SENIORA 2018

Dnia 30 listopada 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie wraz z firmą SORPOL sp. z o.o. zorganizowali obchody Dnia Seniora, […]
30 listopada 2018

„Szkoła dla Rodziców”

W dniu 28 listopada odbyły się kolejne warsztaty realizowane w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”.  
26 listopada 2018

PWSZ w MOPS

W dniu 26 listopada gościliśmy w siedzibie Ośrodka studentów PWSZ w Głogowie. Owocem spotkania było podjecie wzajemnej współpracy przy tworzeniu projektów socjalnych […]
26 listopada 2018

W kręgu kobiet

Kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „W kręgu kobiet”, które odbyło się w dniu 23.11. 2018r. było poświęcone tematyce dotyczącej wzmacniania […]
23 listopada 2018

Dzień Seniora – zapraszamy

22 listopada 2018

Grupa wsparcia „Pomyśl o sobie”

„Codziennie upadam… Codziennie się waham… Codziennie podnoszę… ale dźwigam mój cały mały świat. I dźwigać będę…Bo siła nie tkwi w mięśniach, lecz […]
21 listopada 2018

Szkoła dla Rodziców

Kolejne spotkanie dla rodziców, które odbyło się w dniu 21.11.2018r. było poświecone tematyce wpisywania dzieci w role. Uczestnicy warsztatów poznali nowe metody […]
20 listopada 2018

„W kręgu kobiet”

W dniach 2, 9 i 16 listopada 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyły kolejne warsztaty realizowane w ramach projektu socjalnego „W kręgu […]
16 listopada 2018

Dzień Pracownika Socjalnego

„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś” /Ronald Reagan Miejscy i powiatowi pracownicy ośrodków pomocowych obchodzili dziś wspólnie swoje święto. Z […]
13 listopada 2018

MOPS w dniu 14.11.2018 czynny tylko do godziny 11:30.

8 listopada 2018

Szkoła dla Rodziców

Podczas warsztatów dla rodziców, które odbyły się w dniu 07.11.2018r. uczestnicy spotkania doskonalili techniki związane z zachęcaniem dzieci do samodzielności.    
8 listopada 2018

Grupa wsparcia dla kobiet w ciąży

W dniu 05.11.2018r. odbyło się kolejne spotkanie dla kobiet w ciąży prowadzone przez specjalistę pielęgniarstwa pediatrycznego Panią Anetą Adamek. Kolejne zajęcia zaplanowane […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.