10 października 2018

„SENIOR W RUCHU”

Uprzejmie informujemy, że zajęcia w ramach projektu socjalnego „SENIOR W RUCHU” z dnia 24.10.2018r. są przełożone na 23.10.2018r. Zapraszamy
10 października 2018

„ ABC rodzinnych finansów”

Dnia 08.10.2018r. odbyły się pierwsze warsztaty edukacyjne pt.:”ABC rodzinnych finansów”. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami konstruowania budżetu domowego z udziałem wszystkich […]
4 października 2018

Warsztaty dla rodziców

Tematem kolejnych zajęć z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych były „Uczucia oraz ich rola i umiejętność rozpoznawania”. Prawidłowe wyrażanie uczuć stanowi istotny warunek […]
4 października 2018

Spotkanie z MCWR

W poniedziałek 1 października gościliśmy w Ośrodku asystentów rodziny z Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Systematyczne comiesięczne spotkania asystentów i pracowników […]
28 września 2018

Warsztaty dla rodziców

Dnia 26 września odbyły się kolejne zajęcia realizowane w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”. Podczas warsztatów uczestnicy doskonalili swoje umiejętności związane z […]
28 września 2018

ABC rodzinnych finansów

W dniu 08.10.2018r  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie rozpoczynają się  warsztaty edukacyjne pt. „ABC rodzinnych finansów” organizowane przez Zespół ds. […]
21 września 2018

Rozpoczęcie warsztatów dla rodziców

Dnia 19 września odbyły się pierwsze zajęcia realizowane w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”. Uczestnicy spotkania mieli okazję do określenia własnych celów […]
19 września 2018

Klub Wolontariusza „Serce Otwiera Serce”

Klub wolontariusza Serce Otwiera Serce zaprasza wszystkich chętnych do pracy wolontariackiej na spotkanie dnia 25 września 2018r.o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku […]
17 września 2018

„Szkoła dla Rodziców”

W dniu 19 września 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczynają się warsztaty psycho-edukacyjne w ramach projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców” organizowanego […]
14 września 2018

Spotkanie grupy „ZROZUMIEĆ”

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Stasiuk i Agnieszka Wieczorek zorganizowały pierwsze powakacyjne spotkanie z uczestnikami grupy „Zrozumieć”. Spotkanie odbyło się […]
13 września 2018

Senior w ruchu

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyszli z kolejną inicjatywą tym razem skierowaną do seniorów. Zapraszamy osoby 60+ z terenu miasta do udziału […]
12 września 2018

17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem planują zorganizować spotkanie pt. .„Oblicza ubóstwa”. Odbędą się prelekcje, […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.