15 stycznia 2020

Prośba o udzielenie informacji publicznej

Dotyczy: PS.VI.382.7096.2019 – Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4. Do […]
30 grudnia 2019

Informacja

Dnia 31.12.2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach od 7.00 do 13.00.
25 listopada 2019

Ważna informacja

WNIOSKI NA DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA TJ. 30.11.2019 WŁĄCZNIE.
16 października 2019

Ankiety dotyczącej zdrowia mieszkańców

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej poniżej: Ankieta
11 lipca 2019

WAŻNA INFORMACJA !!!

Informujemy, że można już pobierać nowe druki wniosków na świadczenia. Druki wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Wnioski do […]
9 listopada 2018

Informacja

Dnia 14.11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach od 7.00 do 11.30.
18 lipca 2018

WAŻNA INFORMACJA

DOSTĘPNE SĄ NOWE WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019  Przejdź do wniosków
11 maja 2018

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu mebli i krzeseł

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, iż nieodpłatnie przekaże bez obowiązku zwrotu innej jednostce Gminy Miejskiej Głogów niżej wymieniony składniki […]
15 lipca 2017
E-wnioski o jednorazową zapomogę

E-wnioski o jednorazową zapomogę

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje o możliwości złożenia: E-wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, e-wniosku o świadczenie […]
10 czerwca 2017
Spotkanie grupy ZROZUMIEĆ

Spotkanie grupy ZROZUMIEĆ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że w dniu 14.06.2017r. w siedzibie Komendy Hufca ZHP Głogów przy ulicy Gwiaździstej 2. o […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.