19 grudnia 2018

Mikołajkowy Turniej w Bingo

Dnia 6 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej w Bingo dla Seniorów naszego Domu, a także zaprzyjaźnionych ośrodków. W spotkaniu uczestniczył również Mikołaj, […]
19 grudnia 2018

Dzień Seniora w Galerii Dworcowej

Dnia 30 listopada Dom Dziennego Pobytu wziął udział w obchodach Dnia Seniora, zorganizowanych w Galerii Dworcowej pod hasłem „Bezpieczeństwo i ekologia”. W […]
19 grudnia 2018

Andrzejki w DDP

Dnia 27 listopada w DDP odbyła się Zabawa Andrzejkowa. Seniorzy wybrali osobę, która miała najciekawsze nakrycie głowy, a następnie skorzystali z usług […]
19 grudnia 2018

XV lat zespołu Los Emerytos

Zespół Los Emerytos świętował XV-lecie swojego istnienia.  Uroczystość odbyła się w auli Szkoły Muzycznej im. F. Liszta w Głogowie dnia 15 listopada […]
19 grudnia 2018

100 lat niepodległej

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Domu Dziennego Pobytu odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Specjalnie na tę okazję przygotowane […]
19 grudnia 2018

Spotkanie Zaduszkowe

Dnia 7 listopada 2018 roku wspominaliśmy osoby, których już z nami nie ma. W spotkaniu uczestniczyli księża z Parafii p.w. św. Alberta […]
19 grudnia 2018

Turnieje o Puchar

Każdego roku w miesiącu październiku w naszym Domu odbywają się turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa. Dziękujemy panu Rafaelowi Rokaszewiczowi za wsparcie […]
19 grudnia 2018

Marsz Integracyjny

Dnia 9 października Seniorzy uczestniczyli w Marszu Integracyjnym pod hasłem „Seniorzy dla Głogowa”. Organizatorami było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacje pozarządowe […]
19 grudnia 2018

Jesień życia na świecie

Z okazji rozpoczęcia Miesiąca Seniora w naszym Domu odbył się wykład podróżniczy połączony z wystawą fotografii Grażyny i Stefana Sroczyńskich pod nazwą […]
19 grudnia 2018

Bezpieczny Senior

Seniorzy oraz pracownicy DDP wzięli udział w konkursie pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior” zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W […]
19 grudnia 2018

Eko być chcemy

Dnia 19 września 2018 roku Dom Dziennego Pobytu wraz z Ekolandia.edu zorganizował akcję zbierania nakrętek i zużytych baterii. Działanie zostało wsparte przez […]
25 września 2018

Święto Chleba

Dnia 23 sierpnia 2018 roku w Domu Dziennego Pobytu odbyło się Święto Chleba. Swoją obecnością zaszczycili nas Prezydent Miasta Głogowa – pan […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.