1 września 2020

18.08.2020 r. Ukonstytuowanie się Rady Seniorów DDP

Rada Seniorów oficjalnie rozpoczęła nową kadencję. Pierwsze spotkanie członków nowej Rady Seniorów w Domu „Cicha Przystań” polegało na wyborach Przewodniczącego i osób […]
1 września 2020

14.08.2020 r. Wybory Rady Seniorów Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań”

Dnia 14. Sierpnia odbyły się wybory do Rady Seniorów na kadencję 2020-2024. Po przywitaniu i odśpiewaniu hymnu DDP „Życie jest piękne” Pani […]
1 września 2020

13.08.2020 r. Dzień lewej ręki

W związku z obchodzonym Dniem Leworęcznych instruktorka terapii zajęciowej – Joanna Pawłowska przygotowała niezwykły warsztat łączący naukę, ćwiczenia i uśmiech. W zabawny […]
1 września 2020

12.08.2020 r. Dzień ogórka

Zachęceni świetną zabawą przy okazji Dnia Arbuza, postanowiliśmy zorganizować Dzień Ogórka. Kreatywność Seniorów ubarwiła spotkanie warsztatowe, którego materiałem i narzędziem pracy był […]
1 września 2020

12.08.2020 r. Spotkanie z Psychologiem

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wśród Seniorów spotkania z psychologiem. Po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać się z Panem Łukaszem Boguckim – […]
1 września 2020

11 i 14.08.2020 r. Makrama – uczymy się wyplatać z Julią Świętek

Julia Świętek ma 12 lat. Postanowiła nauczyć Seniorów sztuki wyplatania ze sznurka, czyli – makramy. Role życiowe nam się odwróciły. Seniorzy bardzo […]
1 września 2020

10.08.2020 r. Zebranie sprawozdawcze i wybór kandydatów do nowej Rady Seniorów Domu Dziennego Pobytu

Rada Seniorów DDP kadencji 2018-2020 w składzie: Halina Golimowska – przewodnicząca, Henryk Sokulski – sekretarz, Maria Szady, Jan Danielewski – członkowie Rady, […]
1 września 2020

07.08.2020 r. Spotkanie z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dnia 07.08.2020 r. gościliśmy w naszym Domu Panią Dyrektor PCPR Krystynę Piasecką-Olejniczak, która przedstawiła możliwości korzystania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. […]
1 września 2020

06.08.2020 r. Dzień Arbuza

W Polsce 3 sierpnia jest obchodzony jako dzień arbuza, dlatego w naszym Domu postanowiliśmy uczcić ten dzień i zorganizowaliśmy dnia 6  sierpnia […]
1 września 2020

30.07.2020 r. Spotkanie z Radcą Prawnym

W ostatnim tygodniu lipca gościła w Domu Dziennego Pobytu  Pani Bernadetta Kulisch – Radca  Prawny MOPS w Głogowie, która bardzo szczegółowo przedstawiła […]
1 września 2020

29.07.2020 r. – wyjście do MOK w Głogowie na XIII wystawę Sztuki Nieprofesjonalnej Pracowni 45

Seniorzy wraz z kierownikiem Barbarą Mareńczak-Piechocką udali się do Centrum Kultury MOK, by obejrzeć wystawę prac uczestników Pracowni 45. Obrazy pokazane na […]
1 września 2020

28.07.2020 r. Spotkanie z przedstawicielkami Policji

We wtorek 28. lipca Seniorzy  Domu Dziennego Pobytu uczestniczyli w spotkaniu z  przedstawicielkami Powiatowej Komendy Policji: sierż. sztab. Moniką Ancygier-Szczepańską i Emilią […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.