6 marca 2019

26.02.2019r. – XIV Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Seniorów pod hasłem „ Wolność jest w Nas”

Zespół Los Emerytos z Domu Dziennego Pobytu prowadzony przez Panią Reginę Woźniak uczestniczył w XIV Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Seniorów pod […]
6 marca 2019

26.02.2019r. – Spotkanie z psychologiem p. Moniką Ziółkowską – Młyńczak

Dnia 26 lutego 2018 roku w Domu Dziennego Pobytu odbyła się pogadanka z psychologiem p. Moniką Ziółkowską – Młyńczak. W trakcie spotkania […]
6 marca 2019

22.02.2019r. – Wykład w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna kolejny raz zaprosiła nas na wykład. Tym razem była to prelekcja o Hance Ordonównej. Seniorzy każdego miesiąca biorą udział […]
6 marca 2019

21.02.2019r. – KręgLOWE Zawody Seniorów

Dnia 21 lutego 2019 roku Dom Dziennego Pobytu wraz z Głogowskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” zorganizował KręgLOWE Zawody dla Seniorów. W zawodach udział […]
22 lutego 2019

19.02.2019r. – „Kopciuszek na wesoło”

Dnia 19 lutego 2019 roku odbył się dalszy ciąg świętowania z okazji Walentynek. Seniorzy wystawili sztukę „Kopciuszek na wesoło”, za którą otrzymali […]
22 lutego 2019

15.02.2019r. – Walentynki

Walentynki, to nie tylko święto zakochanych. To dzień, w którym powinno okazywać się wiele sympatii i szacunku do wszystkich wokół. Stąd w […]
22 lutego 2019

14.02.2019r. – Wernisaż wystawy w Muzeum pt. „JAĆWINGOWIE – ZAPOMNIANI WOJOWNICY”

Dnia 14 lutego 2019 roku Seniorzy uczestniczyli w wernisażu wystawy pt.: „Jaćwingowie Zapomniani Wojownicy” w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie. Galeria […]
22 lutego 2019

13.02.2019r. – Wyjazd Seniorów do kina na film „Miszmasz, czyli Kogel – Mogel 3”

Dnia 13 lutego 2019 roku szesnastoosobowa grupa Seniorów wraz z p. Barbarą Mareńczak – Piechocką – Kierownik DDP wybrała się do kina […]
22 lutego 2019

13.02.2019r. – Wykonywanie serduszek walentynkowych z uczniami SP10

Czternasty luty obchodzony jest powszechnie jako Dzień Zakochanych. Także Seniorzy w minioną środę, tj. 13 lutego 2019 roku wraz z uczniami SP10 […]
22 lutego 2019

12.02.2019r. – Bajkowe Walentynki z dziećmi z PP10

  Dnia 12 lutego 2019 roku świetlica Domu Dziennego Pobytu wypełniła się gwarem dzieci z PP10. Przedszkolaki wraz z Seniorami wzięły udział […]
13 lutego 2019

Wyjście Seniorów do Muzeum na wystawę pt.:„ARCHEOLOGIA NIEBIAŃSKA”

Dnia 7 lutego Seniorzy wraz z panią Kierownik oraz instruktorkami wybrali się do Muzeum Archeologiczno – Historycznego na wystawę pt.: „Archeologia Niebiańska”. […]
13 lutego 2019

Wyjazd Seniorów do O.K. PARK-u na kręgle

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” zagrali w kręgle 7 lutego 2019r. Zadaniem uczestników było dobre wycelowanie kulą i strącenie jak […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.