13 lutego 2019

Spotkanie z kierownikiem

Dnia 1 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie z nowym Kierownikiem Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” – panią Barbarą Mareńczak – Piechocką. […]
13 lutego 2019

Zabawa Karnawałowa

Dnia 30 stycznia 2019 roku w Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” odbyła się Zabawa Karnawałowa. Pięknym śpiewem i humorem bawił Seniorów zespół […]
13 lutego 2019

Występ uczniów z SP10 z okazji Dnia Babci i Dziadka

Dnia 23 stycznia 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 przygotowali miłą niespodziankę dla naszych Seniorów. Świetlica Domu Dziennego Pobytu wypełniła się […]
13 lutego 2019

Dzień Zdrowia Babci i Dziadka

Dnia 22 stycznia 2019 roku w Domu Dziennego Pobytu odbył się Dzień Zdrowia Babci i Dziadka. W tym dniu każdy mógł odwiedzić […]
13 lutego 2019

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

Dzień Babci rozpowszechnił się w naszym kraju już pod koniec lat 60 ubiegłego wieku, a żeby dziadkowie nie byli poszkodowani pod koniec […]
22 stycznia 2019

Spotkanie z uczniami SP10

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z nauczycielami przygotowali przepiękny występ dla Seniorów naszego Domu. Przedstawili tradycje i zwyczaje wigilijne jakie są […]
22 stycznia 2019

Koncert kolęd i pastorałek

Dnia 15 stycznia 2019 roku w naszym Domu odbył się piękny Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu „Los Emerytos”, który wzruszył […]
22 stycznia 2019

„Skąd jesteś? Where are you from?”

„Skąd jesteś? Where are you from?” to tytuł wystawy fotograficznej prezentowanej we wnętrzach głogowskiego dworca PKP. Twórcami tej wystawy są Grażyna i […]
22 stycznia 2019

W Klubie Batalionowym

W Klubie Batalionowym odbył się XIX Głogowski Festiwal Szopek i Ozdób Świątecznych. Wszystkie prace dostarczone na konkurs można było obejrzeć na wystawie […]
22 stycznia 2019

Wystawa w Kolegiacie

Dnia 2 stycznia 2019 roku Seniorzy wybrali się do Kolegiaty obejrzeć wystawę widoków dawnego Głogowa autorstwa Hansa Joachima Gatzki. Hans Joachim Gatzka […]
22 stycznia 2019

Pożegnanie Roku 2018

Tradycyjnie w ostatni grudniowy dzień Seniorzy DDP żegnali stary 2018 rok. Pani Karina Taudul – Dyrektor MOPS złożyła życzenia Seniorom i pracownikom, […]
22 stycznia 2019

Spotkanie Wigilijne

W Domu Dziennego Pobytu odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne w którym udział wzięli Seniorzy oraz zaproszeni goście, wśród których byli: pan Wojciech […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.