21 grudnia 2017

Zajęcia z uczniami SP6

Seniorzy wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 wykonywali bombki, które ozdobią choinkę szkolną. Zajęcia odbyły się w świetlicy naszego Domu 5 […]
21 grudnia 2017

Mikołajkowy Turniej w Bingo

Zgodnie z tradycją odbył się w naszym Domu Mikołajkowy Turniej w Bingo. W spotkaniu udział wzięli podopieczni Domu Pomocy Społecznej oraz z […]
21 grudnia 2017

Potańcówka

Seniorzy bawili się doskonale podczas potańcówki andrzejkowej, która odbyła się dnia 22 listopada w naszym Domu. Do tańca przygrywał zespół Konglomerat, a […]
21 grudnia 2017

Seniorzy oglądają spektakl

Dnia 20 listopada 2017 roku mieliśmy okazję obejrzeć bardzo ciekawy spektakl pt. „Statek miłości” w wykonaniu Teatru 21 z Warszawy. Aktorzy, to […]
21 grudnia 2017

Dogoterapia

Bardzo ciekawe zajęcia odbyły się w naszym Domu 15 listopada bieżącego roku. W naszej świetlicy gościliśmy panią Monikę Jasik ze Szkoły Przyjaciół […]
21 grudnia 2017

Spotkanie Zaduszkowe

  Dnia 8 listopada 2017 roku odbyło się Spotkanie Zaduszkowe w świetlicy naszego Domu. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy DDP oraz ksiądz Radosław […]
21 grudnia 2017

Na kręglach u sąsiadów

  Każdego roku Seniorzy biorą udział w turniejach w kręgle, organizowanych przez Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie oraz Dom Dziennego Pobytu […]
3 listopada 2017

Jesienny Koncert

„Bardzo wcześnie jest jesień. Coraz wcześniej słońce. Za jezioro z ołowiu w drżące spada trzciny. Dzień jest po to, by sennie płynęły […]
3 listopada 2017

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Kolejny raz wybraliśmy się na wykład do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tym razem Seniorzy obejrzeli prezentację o pani Halinie Kunickiej, którą przygotowała pani […]
3 listopada 2017

Turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa

Każdego roku w październiku nasz Dom organizuje Turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa. Dziękujemy bardzo panu Prezydentowi za ten dar. Pierwszy Turniej […]
3 listopada 2017

Rozpoczęcie Miesiąca Seniora

Seniorzy znów świętują, a tym razem z okazji Miesiąca Seniora. Ten piękny miesiąc rozpoczęliśmy Mszą świętą w intencji Seniorów, którą odprawił ksiądz […]
3 listopada 2017

II Głogowska Biesiada Seniorów

Nasi Seniorzy bawili się 7 października 2017 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej. To już druga Biesiada dla głogowskich Seniorów pod Honorowym […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.