3 listopada 2017

Turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa

Każdego roku w październiku nasz Dom organizuje Turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa. Dziękujemy bardzo panu Prezydentowi za ten dar. Pierwszy Turniej […]
3 listopada 2017

Rozpoczęcie Miesiąca Seniora

Seniorzy znów świętują, a tym razem z okazji Miesiąca Seniora. Ten piękny miesiąc rozpoczęliśmy Mszą świętą w intencji Seniorów, którą odprawił ksiądz […]
3 listopada 2017

II Głogowska Biesiada Seniorów

Nasi Seniorzy bawili się 7 października 2017 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej. To już druga Biesiada dla głogowskich Seniorów pod Honorowym […]
2 października 2017

Korowód Historyczny

Seniorzy wzięli udział w Korowodzie Historycznym, który upamiętnia przybycie w 1502 r. do Głogowa Zygmunta Jagiellończyka. Wraz z młodzieżą i przedszkolakami przeszli […]
2 października 2017

Jubileusz XXXV – lecia DDP

Nasz Dom istnieje już 35 lat i w tym roku obchodził swój Jubileusz. Uroczystość odbyła się dnia 19 września 2017 roku w […]
2 października 2017

Święto Chleba

Dnia 24 sierpnia 2017 roku na terenie zielonym Domu Dziennego Pobytu odbyła się uroczystość Święta Chleba. Udział w tym spotkaniu wzięli przedstawiciele […]
2 października 2017

Seniorzy pomagają

 Seniorzy włączyli się w akcję zbierania nakrętek na rzecz chorych dzieci i pierwsze  zbiory zostały już przekazane.   Ideę zbierania nakrętek wprowadzili […]
17 sierpnia 2017
Zadbajmy o urodę

Zadbajmy o urodę

Dnia 3 sierpnia 2017 roku gościliśmy w naszym Domu panią Annę Skalską – fryzjera – kolorystę. Pani Ania wygłosiła prelekcję o tym, […]
17 sierpnia 2017
Przerwa wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Członkowie zespołu „Los Emerytos” otrzymali dyplomy na zakończenie „roku szkolnego”. Zespół ma teraz zasłużoną przerwę wakacyjną. Niedługo się ona jednak kończy, gdyż […]
16 sierpnia 2017
Wyjazd do Sławy

Wyjazd do Sławy

Dnia 19 lipca 2017 roku grupa Seniorów naszego Domu wraz z instruktorem terapii zajęciowej wybrała się do Sławy. Pogoda dopisała i można […]
16 lipca 2017
Gra w bule

Gra w bule

Dnia 13 lipca 2017 roku odbył się Turniej gry w bule w naszym Domu. Wzięli w nim udział podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu […]
5 lipca 2017
Spotkanie Integracyjne

Spotkanie Integracyjne

Dnia 27 czerwca 2017 roku na terenie zielonym przy Domu Dziennego Pobytu odbyło się Spotkanie Integracyjne. Wśród obecnych gości byli: Bożena Kowalczykowska […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.