16 września 2021
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe na „Kompleksowa obsługa informatyczna „

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie niżej wymienionej usługi pn. „Kompleksowa obsługa informatyczna dla Miejskiego […]
27 sierpnia 2021
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Montaż klap oddymiających w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Montaż klap oddymiających w budynku Domu […]
2 lipca 2021
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe na „Zakup zmywarki kapturowej i kotła warzelnego „

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Zakup zmywarki kapturowej i kotła warzelnego dla […]
25 czerwca 2021
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe na „Zakup gotowych, gorących posiłków dwudaniowych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup gotowych, gorących posiłków dwudaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy […]
17 czerwca 2021
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe na: ,,Dostawę warzyw”

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę warzyw w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2021r. dla […]
17 czerwca 2021
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe na: ,,Dostawę pieczywa i bułki tartej”

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę pieczywa i bułki tartej w okresie od 01.07.2021r. […]
17 czerwca 2021
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe na: ,,Dostawę owoców i warzyw mrożonych”

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę owoców i warzyw mrożonych w okresie od 01.07.2021r. […]
17 czerwca 2021
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe na ,,Dostawy mleka i produktów mleczarskich”

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawy mleka i produktów mleczarskich w okresie od 01.07.2021r. […]
17 czerwca 2021
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe na ,,Dostawę mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego i kiełbasy”

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego i kiełbasy w okresie […]
17 czerwca 2021
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe na „Dostawę artykułów spożywczych i przypraw”

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę artykułów spożywczych i przypraw w okresie od 01.07.2021r. […]
31 grudnia 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 3 – OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 3 – OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PODPISANIA UMOWY Do pobranie: Informacja o […]
31 grudnia 2020
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 3 – OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 3 – OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY Do pobranie: Informacja o udzieleniu […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup