21 grudnia 2021

Dostawa papieru i materiałów biurowych dla MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym  na:„Dostawy papieru i materiałów biurowych do dnia 30.12.2021r. dla Miejskiego Ośrodka […]
17 grudnia 2021

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie nr 550609321-N-2021 z dnia 17.12.2021 r. Głogów: Zapewnienie schronienia i posiłku dla podopiecznego w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w okresie od […]
17 grudnia 2021

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie nr 550609316-N-2021 z dnia 17.12.2021 r. Głogów: Zapewnienie schronienia i posiłku dla podopiecznych w schronisku dla bezdomnych kobiet w okresie od […]
17 grudnia 2021

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie nr 550609310-N-2021 z dnia 17.12.2021 r. Głogów: „Zapewnienie schronienia i posiłku dla podopiecznych w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w okresie od […]
15 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe – Zapytanie ofertowe – Zakup mebli biurowych dla MOPS i DDP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Zakup mebli do pomieszczeń biurowych wraz z […]
14 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe – Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla DDP i MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego i oprogramowania […]
14 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe – Dostawa tonerów i tuszy dla DDP i MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę tonerów i tuszy w okresie od 03.01.2022r. do 31.03.2022r. dla […]
14 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe – Dostawa papieru i materiałów biurowych dla DDP i MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym  na:„Dostawy papieru i materiałów biurowych w okresie od 03.01.2022r. do 31.03.2022r. […]
13 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe – Dostawa wyrobów cukierniczych dla DDP

ZAPYTANIE OFERTOWE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się                     z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę wyrobów cukierniczych w okresie od 03.01.2022r. do […]
13 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe – Dostawa warzyw dla DDP

ZAPYTANIE OFERTOWE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się                     z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę warzyw w okresie od 03.01.2022r. do 31.03.2022r. […]
13 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe – Dostawa ryb dla DDP

ZAPYTANIE OFERTOWE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się                     z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę ryb w okresie od 03.01.2022r. do 31.03.2022r. […]
13 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe – Dostawa pieczywa i bułki tartej dla DDP

ZAPYTANIE OFERTOWE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się                     z zapytaniem ofertowym na: ,,Dostawę pieczywa i bułki tartej w okresie od […]
CZCIONKI
KONTRAST