30 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe – Zorganizowanie koloni letnich dla dzieci

Zapytanie ofertowe na „Zorganizowanie koloni letnich nad morzem dla około 45 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej” Do pobrania: Zapytanie ofertowe […]
2 kwietnia 2019

Przetarg nieograniczony – Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku MOPS

Przetarg nieograniczony – Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku MOPS w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4 Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja […]
12 marca 2019

Zapytanie ofertowe – Wykonanie dokumentacji projektowej

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 4”. Do pobrania: […]
14 lutego 2019

Plan zamówień na rok 2019

Plan zamówień na rok 2019
11 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe – Usługi pocztowe

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 4 w 2019 roku” […]
7 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe – Dostawę papieru i materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe na „Dostawę papieru i materiałów biurowych w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia […]
6 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe – Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania

Zapytanie ofertowe na „Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 28” Do […]
23 listopada 2018

Zapytanie ofertowe – Dostawa chemii gospodarczej

2018-11-23 Zapytanie ofertowe na: „Dostawę chemii gospodarczej w okresie od stycznia 2019r. do 31.12.2019r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia […]
19 listopada 2018

Zapytanie ofertowe – dostawa tonerów i tuszy

2018-11-19 Zapytanie ofertowe na: „Dostawę tonerów i tuszy w okresie 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia tj. […]
13 listopada 2018

Zapytanie ofertowe – Ochronę fizyczną osób i mienia

Zapytanie ofertowe na „Ochronę fizyczna osób i mienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4 w 2019 roku.” […]
7 listopada 2018

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa mleka i produktów mleczarskich

Zapytanie ofertowe na „Dostawy mleka i produktów mleczarskich w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Ośrodka Wsparcia tj.: Dom Dziennego Pobytu w […]
7 listopada 2018

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa artykułów spożywczych i przypraw

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę artykułów spożywczych i przypraw w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Ośrodka Wsparcia tj.; Domu Dziennego Pobytu w […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.