14 grudnia 2017

Zapytanie ofertowe na bony

2017-12-14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym pn. „Dostawa bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej […]
5 grudnia 2017

Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy i biurowy

2017-12-05 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Zakup sprzętu komputerowego i sprzętu biurowego […]
1 grudnia 2017

Zapytanie ofertowe – usługa pocztowa

2017-12-01 Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie ul. Sikorskiego 4 […]
23 listopada 2017

Zapytanie ofertowe – dostawa warzyw

2017-11-23 Zapytanie ofertowe na: „Dostawę warzyw w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. dla Ośrodka Wsparcia tj.; Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy […]
23 listopada 2017

Zapytanie ofertowe – dostawa mięs

2017-11-23 Zapytanie ofertowe na: „Dostawę mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego i kiełbasy w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. dla Ośrodka Wsparcia tj.; Domu […]
22 listopada 2017

Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów spożywczych i przypraw

2017-11-22 Zapytanie ofertowe na: „Dostawę artykułów spożywczych i przypraw w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. dla Ośrodka Wsparcia tj.; Domu Dziennego Pobytu […]
21 listopada 2017
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – dostawa owoców i warzyw

2017-11-21 Zapytanie ofertowe na: „Dostawę owoców i warzyw mrożonych w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. dla Ośrodka Wsparcia tj.; Domu Dziennego Pobytu […]
16 listopada 2017
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – dostawa tonerów i tuszy

2017-11-16 Zapytanie ofertowe na: „Dostawę tonerów i tuszy w okresie 02.01.2018r. do 31.12.2018r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia tj. […]
19 września 2017
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – usługi społeczne

2017-09-19 Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, w okresie od stycznia 2018r. do 31.12.2018r.” […]
26 kwietnia 2017
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – kolonie letnie

2017-04-26 Zapytanie ofertowe na: „Zorganizowanie koloni letnich nad morzem dla ok. 50 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej” Do pobrania Zapytanie […]
9 marca 2017
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – remont korytarza

2017-03-09 – Zapytanie ofertowe na „Remont korytarza na parterze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4” Do […]
3 marca 2017
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – obsługa informatyczna

2017-03-03 – Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowiezwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie niżej wymienionych usług pn.: A. ,,Kompleksowa obsługa […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.