13 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawę tonerów i tuszy

Zapytanie ofertowe na „Dostawę tonerów i tuszy w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia tj. […]
13 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Sikorskiego 4 w […]
12 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa papieru i materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe na „Dostawa papieru i materiałów biurowych w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia […]
11 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa chemi gospodarczej

Zapytanie ofertowe na „Dostawa chemi gospodarczej w okresie od stycznia 2020r. do 31.12.2020r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia tj. […]
10 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa artykułów spożywczych i przypraw

Zapytanie ofertowe na „Dostawa artykułów spożywczych i przypraw w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. dla Ośrodka Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu w […]
10 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa warzyw

Zapytanie ofertowe na „Dostawa warzyw w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. dla Ośrodka Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu w Głogowie, zgodnie z […]
9 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego i kiełbasy

Zapytanie ofertowe na „Dostawa mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego i kiełbasy w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. dla Ośrodka Wsparcia tj. Domu Dziennego […]
9 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa owoców i warzyw mrożonych

Zapytanie ofertowe na „Dostawa owoców i warzyw w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. dla Ośrodka Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu w Głogowie, […]
6 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa pieczywa i bułki tartej

Zapytanie ofertowe na „Dostawa pieczywa i bułki tartej w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. dla Ośrodka Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu w […]
6 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa mleka i produktów mleczarskich

Zapytanie ofertowe na „Dostawa mleka i produktów mleczarskich w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. Dla Ośrodka Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu w […]
6 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe na „Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie”.

Zapytanie ofertowe na „Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie”. Do pobrania: Zapytanie ofertowe Protokół z otwarcia […]
20 listopada 2019

Zapytanie ofertowe – Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania

Zapytanie ofertowe na „Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 28” Do […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.