7 listopada 2018

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa warzyw

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę warzyw w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Ośrodka Wsparcia tj.; Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy ulicy […]
5 listopada 2018

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa mięs

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego i kiełbasy w okresie od 02.01.2019. do 31.12.2019r. dla Ośrodka Wsparcia tj.; Domu Dziennego […]
5 listopada 2018

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa owoców i warzyw mrożonych

Zapytanie ofertowe na „Dostawy owoców i warzyw mrożonych w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. dla Ośrodka Wsparcia tj.: Dom Dziennego Pobytu w […]
22 października 2018

Zapytanie ofertowe na: „Remont korytarza w części kuchennej wraz z wymianą drzwi p. poż. w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się zapytaniem ofertowym na: „Remont korytarza w części kuchennej wraz z wymianą drzwi p. poż. w budynku […]
16 października 2018

Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej”

2018-10-16 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w […]
10 października 2018

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z usługami opiekuńczymi”

2018-10-10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z […]
28 września 2018

Zapytanie ofertowe na: „Remont korytarza w części kuchennej wraz z wymianą drzwi p. poż. w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej”

28-09-2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się zapytaniem ofertowym na: „Remont korytarza w części kuchennej wraz z wymianą drzwi p. poż. w […]
27 września 2018

Zapytaniem ofertowy na: ,,Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”

27-09-2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się zapytaniem ofertowy na: ,,Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Głogowie” Do pobrania: […]
31 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych

30-08-2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się zapytaniem ofertowy na : ,,Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, […]
14 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej”

2018-08-14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w […]
7 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z usługami opiekuńczymi”

2018-08-07 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z […]
12 lipca 2018

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z usługami opiekuńczymi”

2018-07-12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Głogowa w schronisku z […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.