2 listopada 2016
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Przetarg nieograniczany – usługi opiekuńcze

Przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2017r. do 31.12.2017r.” Do […]
31 października 2016
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa warzyw

Zapytanie ofertowe na „Dostawy warzyw w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. dla Ośrodka Wsparcia tj.: Dom Dziennego Pobytu w Głogowie przy ulicy […]
31 października 2016
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa owoców i warzyw mrożonych

Zapytanie ofertowe na „Dostawy owoców i warzyw mrożonych w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. dla Ośrodka Wsparcia tj.: Dom Dziennego Pobytu w […]
31 października 2016
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa artykułów spożywczych

Zapytanie ofertowe na „Dostawy artykułów spożywczych i przypraw w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. dla Ośrodka Wsparcia tj.: Dom Dziennego Pobytu w […]
31 października 2016
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe DDP – dostawa mięsa

Zapytanie ofertowe na „Dostawy mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego i kiełbasy w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. dla Ośrodka Wsparcia tj.: Dom Dziennego […]
29 września 2016
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – remont korytarza

Zapytanie ofertowe: „Remont korytarza na I piętrze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4” Do pobrania Do pobrania […]
6 września 2016
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – ocieplenie dachu

Zapytanie ofertowe na: „Ocieplenie dachu spadzistego w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej 28” Do pobrania Do pobrania – […]
16 maja 2016
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – docieplenie stropu

Zapytanie ofertowe na: Docieplenie stropu wraz z wymianą drzwi i schodów w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej 28 […]
28 kwietnia 2016
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe – kolonie letnie

2016-04-28 Zapytanie ofertowe na: „Zorganizowanie koloni letnich nad morzem dla ok. 80 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej” Do pobrania Do […]
19 kwietnia 2016
Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zapytanie ofertowe DDP – ocieplenie dachu

Zapytanie ofertowe na: „Ocieplenie dachu spadzistego w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej 28” Do pobrania Do pobrania – […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.