„Jak radzić sobie ze złością”

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

„Jak radzić sobie ze złością”

Złość jest stanem naturalnym, a mówienie o niej i okazywanie jej jest cenną umiejętnością. Z myślą o świadomym przeżywaniu złości  tutejszy Ośrodek przygotował ofertę szkoleniową w formie warsztatów  pod tytułem „Techniki zarządzania złością”.

Udział w proponowanych spotkaniach stanowi okazję do pogłębienia wiedzy z zakresu wyrażania uczuć,  pozwala na wypracowanie nowych strategii postępowania oraz wymianę doświadczeń.

Zajęcia trwają 3 godziny, udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem programu Eweliną Nowak Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych

Tel. 76 7276 557, 885 805 352 lub w siedzibie tutejszego Ośrodka, pokój nr 2

CZCIONKI
KONTRAST