Dodatek Osłonowy

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

WAŻNA INFORMACJA

 

PRZYPOMINAMY, ŻE OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE MIASTA GŁOGÓW MOGĄ W DALSZYM CIĄGU SKŁADAĆ WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ. OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – 31.10.2022r.

 

PONADTO OSOBY KTÓRYCH GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO JEST JEDNO Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ:

  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE,
  • KOMINEK,
  • KOZA,
  • OGRZEWACZ POWIETRZA,
  • TRZON KUCHENNY,
  • PIECOKUCHNIA;
  • KUCHNIA WĘGLOWA,
  • PIEC KAFLOWY NA PALIWO STAŁE

ZASILANE WĘGLEM LUB PALIWAMI WĘGLOPOCHODNYMI MOGĄ OTRZYMAĆ PODWYŻSZONY DODATEK OSŁONOWY POD WARUNKIEM, ŻE TO ŹRÓDŁO OGRZEWANIA ZOSTAŁO ZGŁOSZONE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.

CZCIONKI
KONTRAST