Dodatek węglowy

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

UWAGA

WAŻNA INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że wnioski o przyznanie dodatku węglowego są przyjmowane:

W formie papierowej w siedzibie tutejszego Ośrodka

poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00

W formie elektronicznej

E-PUAP /mops_glogow_sekretariat/skrytkaESP

Uwaga!

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022r.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692)

 

 

CZCIONKI
KONTRAST