Wydawanie żywności

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

12 września 2022r. w Parafii pw. Św. Klemensa w Głogowie będzie wydawana żywność w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w godzinach od 9.00 do 12.00.

CZCIONKI
KONTRAST