Twórczo i pracowicie w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym

Twórczo i pracowicie w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym
W ramach projektu socjalnego „Razem w Chorobie” odbyły się zajęcia z origami. Podopieczni wraz z wolontariuszami i uczniami z Technikum nr 6 wykonywali kolorowe tulipany z okazji Dnia Kobiet.

Dodatkowo uczniowie własnoręcznie wykonali ok. 80 szt. motyli, które zawisły na oddziałowej świetlicy tworząc kolorowe girlandy. Zajęcia mają na celu poprawę samopoczucia pacjentów poprzez stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych. A wiosenne dekoracje budzą pozytywne skojarzenia i miłe wspomnienia.

Spotkania na oddziale odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godz. 13.30.
Wszystkich chętnych do pomocy zapraszamy do wolontariatu.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.