Zapytanie ofertowe – dostawa tonerów i tuszy

Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych

2017-11-16 Zapytanie ofertowe na: „Dostawę tonerów i tuszy w okresie 02.01.2018r. do 31.12.2018r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu w Głogowie, zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego”.

Do pobrania:

CZCIONKI
KONTRAST