Zapytanie ofertowe na bony

2017-12-14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym pn. „Dostawa bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Projekt umowy
Formularz oferty
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wynikach ofert

CZCIONKI
KONTRAST