Zapytanie ofertowe na chemię gospodarczą

2017-12-22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Dostawę chemii gospodarczej w okresie od stycznia 2018r. do 31.12.2018r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu w Głogowie, zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego”.

Do pobrania:

CZCIONKI
KONTRAST