Akademia Rodzica

„ Właściwe najważniejszą rzeczą jest nie osiągnięcie celu, ale to czego się po drodze uczymy i jak się rozwijamy” ( Andrew Matthews „Bądź szczęśliwy”)
12 stycznia pracownicy zakończyli drugą edycję warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie pt.” Akademia Rodzica”. Na finałowym spotkaniu uczestnicy, otrzymali pamiątkowe dyplomy i wykonali własnoręcznie Poduszki – Przytulanki. Cykl zajęć dobiegł końca, a tematyka spotkań zmobilizowała kobiety do zmian i zmotywowała do pracy w pokonywaniu swoich trudności.

Oto jedna z wypowiedzi:

„Dzięki tym zajęciom, jestem spokojniejsza, wiem jak mówić do dziecka….”

Serdecznie Paniom dziękujemy, gratulujemy wytrwałości i życzymy powodzenia na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.