„Budzimy się do życia z nadejściem wiosny”

21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny pracownicy naszego ośrodka zorganizowali spotkanie pt. „Budzimy się do życia z nadejściem wiosny”, które odbyło się przy jadłodajni Parafii NMP Królowej Polski
w Głogowie w godz. 11.30-13.30. Spotkanie realizowane było w trzech formach, tj; wystawa, warsztat i aktywność fizyczna. Miało ono na celu rozwijanie pozytywnej motywacji do podjęcia aktywności, integrację środowiska lokalnego osób bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych oraz budzenie inicjatyw służących wspólnemu dobru, odrodzenie ich wiary we własne siły.
Wydzielając trzy strefy stworzyliśmy możliwość zaprezentowania własnej twórczości mieszkańcom naszego miasta, w tym osób bezdomnych, aby w ten sposób zachęcić niezdecydowanych do podjęcia aktywności. Daliśmy przestrzeń i materiały do wykonania pisanek i palm wielkanocnych oraz aby obudzić aktywność fizyczną zainicjowaliśmy rozgrywki w Tenisa Stołowego.
Akcja adresowana była do mieszkańców naszego miasta. Całość miała charakter prezentacji pasji min. wystąpił Pan Ryszard
z opowieścią o Starożytnym Rzymie, Pani Cecylia pokazała przepiękną własnoręcznie wykonaną biżuterię, Kuba i jego mama zaprezentowali swoje zdolności artystyczne, a członkowie „Workspace Głogów” pokazali jak z nieużywanych już przedmiotów zrobić nowoczesne cudeńka i wykonać przy niewielkim wysiłku drewniane ozdoby np. zające, natomiast chłopcy z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich zaprezentowali swoje prace.
Wszystkim za włożony trud serdecznie dziękujemy.
A szczególnie Pani Marzenie z Piekarni „Grygier”, Piotrowi Mozart Michalskiemu, Panu Tomaszowi Matuszakowi ,Foto Studio i Ks. Proboszczowi Witoldowi Pietsch.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.