Zapytanie ofertowe na: Zorganizowanie kolonii letnich nad morzem

2018-04-20 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Zorganizowanie kolonii letnich nad morzem dla ok. 50 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Wykaz załączników do zapytania ofertowego
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego– projekt umowy
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego- wykaz osób
Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego- wykaz zorganizowanego przez Wykonawcę wypoczynku
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – oświadczenie o zapewnieniu zaplecza socjalno – bytowego, sanitarnego, gastronomicznego i zakwaterowania.
Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego – oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia wypoczynku
Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego – program sportowo – rekreacyjny i kulturalny.
Załącznik Nr 10 do zapytania ofertowego – wykaz będącego w dyspozycji Wykonawcy budynku kolonijnego
Załącznik nr 11 do zapytania ofertowego – wykaz atrakcji podstawowych i dodatkowych
Załącznik nr 12 do zapytania ofertowego – oświadczenie o zapewnieniu: transportu, ubezpieczenia i posiłków
Załącznik nr 13 do zapytania ofertowego – wyliczenie kalkulacyjne ceny (kosztu) jednego miejsca.
Załączniki 1, 3 – 13 – wersja edytowalna
Protokół z otwarcia ofert
Wyniki – Kolonie 2018

CZCIONKI
KONTRAST