Akademia Rodzica

17 kwietnia zakończono III edycję Akademii Rodzica. Odbyło się dziesięć spotkań, na których uczestnicy udoskonalili swoje umiejętności wychowawcze, zdobyli wiedzę dot. radzenia sobie z trudnościami w relacjach z dziećmi. Cykl edukacyjny został wzbogacony o zajęcia z rękodzieła i ruchu kreatywnego. Na zakończenie każdy otrzymał dyplom ukończenia warsztatów i mógł własnoręcznie wykonać przytulankę dla swoich dzieci.

Dziękujemy uczestnikom za udział i zaangażowanie w zajęciach oraz życzymy wielu sukcesów wychowawczych !

Zapraszamy na kolejną edycję Akademii Rodzica, która rozpocznie się we wrześniu 2018. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc.
Zapraszamy.
Fotorelacja z ostatnich pożegnalnych zajęć i jedna z wypowiedzi uczestniczek:
„Po zajęciach dot. ruchu naszła mnie taka oto refleksja gdzie kwestie nauki wychowywania dzieci przyrównuję (może troszkę niefortunnie ) do nauki obsługi pralki.
Po przeczytaniu książki np. pt.” Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber, Elaine Mazlish, czułam się jak po przeczytaniu instrukcji do obsługi pralki.
Jako uczestniczka Akademii Rodzica czuję się jak osoba mówiąca o przeżyciach, doświadczeniach dotyczących obsługi pralki.
A po zajęciach ruchowych czuje się jakbym sama obsługiwała tą pralkę pod czyjąś kontrolą czując sprzęt i rozumiejąc dlaczego należy tak, a nie inaczej postąpić”.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.