bezDOMNI?- też AKTYWNI !

W czerwcu pracownicy naszego Ośrodka zakończyli pierwszą edycję projektu socjalnego „bezDomni? – też Aktywni!”, która realizowana była na terenie jadłodajni przy Parafii Najświętszej Maryi Panny.
Tematyka spotkań obejmowała pogadanki z psychologiem, specjalistą ds. wizerunku, rekrutacji oraz motywacji do zmiany. Podczas zajęć uczestnicy mogli w miłej atmosferze spędzić wolny czas ćwiczyć umysł poprzez gry w szachy, warcaby i inne. Celem projektu było łamanie stereotypu dot. ludzi bezdomnych i zwiększenie ich aktywności.
Na podsumowanie uczestnicy podzielili się swoimi przemyśleniami. Podkreślili fakt, że na co dzień są osobami samotnymi, a organizowane spotkania pozwoliły im oderwać się od codzienności. Wypełnili ankiety ewaluacyjne. Oto jedna z wypowiedzi:
„ najbardziej pomocne były dla mnie spotkania z psychologiem, z innymi ludźmi oraz gry
w Rummikub i szachy”
Kolejna edycja projektu planowana jest od września 2018r.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.