Seniorzy wypoczywają

Wyjazd nad morze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Seniorów. Jest okazją do odpoczynku, integracji i ciekawych wycieczek. W tym roku Seniorzy wypoczywali w małej nadmorskiej miejscowości Łazy. To niewielkie miasteczko położone jest na mierzei między Bałtykiem a jeziorem Jamno. Jedną z atrakcji jaka czekała na Seniorów był wyjazd na Górę Chełmską do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Koszalinie. Choć droga prowadząca do kaplicy była długa i trudna to Seniorzy docenili jej trud docierając do pięknego wnętrza Sanktuarium. Codziennie organizowane były także gry i zabawy integracyjne dla Seniorów, a także wieczorki taneczne.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.