Dzień Zdrowia Babci i Dziadka

Dnia 22 stycznia 2019 roku w Domu Dziennego Pobytu odbył się Dzień Zdrowia Babci i Dziadka. W tym dniu każdy mógł odwiedzić nasz Dom i skorzystać z porad rehabilitantów oraz pielęgniarki, a także wziąć udział w uroczystości. Zespół Los Emerytos zaśpiewał znane wszystkim utwory z repertuaru Czerwonych Gitar i nie tylko. Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń i upominków. Kolejnym punktem programu był Turniej w Rummikube’a między ośrodkami o Puchar Dyrektora MOPS. Korzystając z okazji życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom zdrowia, pogody ducha oraz uśmiechu na każdy dzień.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.