Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy obchodzony jest 2 października. To święto  ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku.

Dzień bez Przemocy jest okazją do rozpowszechnienia wiedzy na temat przemocy w rodzinie, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej.

Każda przemoc jest zła i na żadną nie może być naszej zgody.

Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Głogowie ogłasza Dzień Otwartych Drzwi dla osób doświadczających przemocy, ich rodzin, przyjaciół, znajomych.

W tym dniu, wyjątkowo poza godzinami pracy Ośrodka, tj. od 10.00 do 18.00 będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych mieszkańców Głogowa specjaliści  działający w obszarze przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

Będą udzielać porad i wskazówek dla zgłaszających się osób.

Jeśli zatem:

– doświadczasz przemocy ze strony członka rodziny

– jesteś  świadkiem krzyków i wyzwisk docierających zza drzwi sąsiadów

– podejrzewasz, że ktoś w Twoim otoczeniu doznaje przemocy, bądź jej używa skorzystaj z bezpłatnej możliwości porozmawiania o tym. My deklarujemy, że każdy zostanie wysłuchany, a żadna ze zgłoszonych informacji nie będzie zbagatelizowana.

Dzień Drzwi Otwartych: 2 października, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Sikorskiego 4

I piętro, pokój nr 33, 37 i 38

tel. 76 7276-52;  690-042-019; 883-130-650

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.