Zakończenie projektu”Szkoła dla Rodziców”

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Zakończenie projektu „Szkoła dla Rodziców”
Jak wychować szczęśliwe dziecko? Co zrobić, by było optymistą i spełnionym człowiekiem. Jakie zasady warto stosować w wychowaniu dzieci i jakich błędów nie popełniać? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć zaangażowani w projekt uczestnicy „Szkoły dla rodziców”.
W dniu 10.12.2019r. kolejna grupa rodziców uroczyście zakończyła cykl warsztatów z zakresu doskonalenia kompetencji wychowawczych.
Realizacja programu Szkoły dla Rodziców trwała przez 10 tygodni. Tematyka zajęć obejmowała:
👉 wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,
👉 rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
👉 aktywne, wspierające słuchanie,
👉 motywowanie dziecka do współdziałania,
👉 modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy,
👉 uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu bądź w szkole,
👉 wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
👉 budowanie realnego poczucia własnej wartości,
👉 konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
👉 naukę samodyscypliny.
Spotkania dla rodziców stanowiły okazję do zdobycia nowych umiejętności oraz wzajemnej wymiany doświadczeń. Gratulujemy wytrwałości a także życzymy dużo radości i spełnienia w roli rodziców.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.