Zobacz, usłysz

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

„Jak pomóc nastolatkom”
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych, funkcjonujący w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, przygotował nową ofertę pomocową dla rodziców dzieci podejmujących zachowania ryzykowne, a w szczególności próby samobójcze i samookaleczenia– mówi Ewelina Nowak z MOPS-u.
Od lutego rozpocznie się kolejna edycja spotkań dla rodziców, których celem jest zwiększenie kompetencji wychowawczych i uwrażliwienie na potrzeby dzieci młodzieży.
Tematyka proponowanych spotkań obejmuje między innymi:
– specyfikę wieku dorastania,
– zachowania buntownicze, samouszkodzenia, próby samobójcze,
– oblicza depresji młodzieńczej,
– strategie radzenia sobie sytuacjach trudnych.
Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutę Aurelię Plichtę i psychologa Łukasza Boguckiego.
Główną ideą proponowanego projektu jest nabycie przez rodziców wiedzy dotyczącej prawidłowości okresu dojrzewania jak również podniesienie świadomości na temat czynników ryzyka wyzwalających zachowania problemowe osób młodocianych.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych Głogów,
ul. Sikorskiego 4, tel. 76 72 76 530
CZCIONKI
KONTRAST