Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

DANE KONTAKTOWE

KONTAKT TELEFONICZNY

76 7276 - 500


FAX

76 7276 - 501


KONTAKT E-MAIL
poczta@mops.glogow.pl

Sekretariat - AGNIESZKA CZEKAJ 76 7276 - 500, 501
IOD - WIESŁAWA RZEWUSKA 76 7276 - 526

ADRES URZĘDU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
ul. Sikorskiego 4, 67-200 Głogów

KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW I ZESPOŁÓW

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Gł. księgowa - KAROLINA MŁYNARCZYK 76 7276 - 502

Z-ca gł. księgowej - ANNA KWOLEK 76 7276 - 502

Księgowość - EDYTA PILECKA, KATARZYNA WITUKIEWICZ, KATARZYNA TURŁOWICZ, BARBARA NABORCZYK 76 7276 - 504

Płace - MONIKA KWOLEK 76 7276 - 505

Kasa - ANNA JAROSZEWICZ 76 7276 - 506

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Koordynator - EWA CZYŻ 76 7276 - 552

Dz. pom. społ. - ANNA MICHAŁEK, AGNIESZKA BIEL, MONIKA RAWSKA-PYZIAK 76 7276 - 521

Dz. pom. społ. - AGNIESZKA BABIRECKA, ANNA POŁAWSKA 76 7276 - 519

SPECJALISTA DS.PROJEKTÓW

Projekt - URSZULA SŁOWIŃSKA-RÓŻAŃSKA 76 7276 - 532

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kierownik - PIOTR SZPONAR 76 7276 - 550

Administracja - GRAŻYNA KUCHARCZAK, BARBARA KOŚCIEWICZ 76 7276 - 551

Kadry - ANNA KRAJEWSKA 76 7276 - 553

Biuro podawcze - PAULINA ZARZYCKA 76 7276 - 538

Radca prawny - BERNADETTA KULISCH 76 7276 - 554

Informatycy - TOMASZ ŚLUSARCZYK 76 7276 - 555

RODO - WIESŁAWA RZEWUSKA 76 7276 - 509, 526
BHP - AGNIESZKA WOŹNIAK 76 7276 - 524

ZESPÓŁ DS. PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ

ZI - IZABELA MIKOŁAJCZYK, KARINA JĘCZMIEŃ 76 7276 - 533, 883 130 650

ZI - JUSTYNA BACZYŃSKA, LIDIA SKRĘTKOWSKA 76 7276 - 534

ZI - ANIELA KOCH, ANETA MAZURKIEWICZ 76 7276 - 523

TERENOWE ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ

Koordynator - ANNA WALCZAK, KAROLINA BŁASZAK 76 7276 - 535

Pracownik socjalny - BEATA ZIEMIŃSKA, MAŁGORZATA BABICZ, BEATA BIRK 76 7276 - 528

Pracownik socjalny - ALICJA BYBEL, JOANNA BIENIAS, IWONA CZUJ 76 7276 - 541

Pracownik socjalny - RENATA BABIRECKA, ANNA KINAL 76 7276 - 556

Pracownik socjalny - DANUTA JANUSZKIEWICZ, TERESA PRZYJAZNA-BORUCH, SYLWIA KOTWAS 76 7276 - 537

Lista pracowników socjalnych wraz z rejonami działania – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

ZESPÓŁ DS. WSPARCIA INSTYTUCJONALNEGO (usługi opiekuńcze, kierowanie do DPS)

Koordynator (usługi opiekuńcze) - JOANNA ZIENKIEWICZ 76 7276 - 527

Koordynator (DPS) - MARZENA ŚLIWIŃSKA 76 7276 - 527

Pracownik socjalny - ELŻBIETA PASZKOWSKA, WIOLETA SIENNICKA 76 7276 - 529

Pracownik socjalny - AGNIESZKA WIECZOREK, AGNIESZKA KONIECZNA 76 7276 - 536

Pracownik socjalny - DOROTA PERKOSZ, HELENA WYPYCH 76 7276 - 522

Pracownik socjalny - MONIKA STASIUK, MARZENA SZTUROMSKA, MONIKA MAJ 76 7276 - 514

ZESPÓŁ DS.RODZINY I DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Koordynator - EWELINA NOWAK 76 7276 - 557

Pracownik socjalny - AURELIA PLICHTA, JOANNA GRZEGOREK-GIL, JUSTYNA SMORCZEWSKA-PARTYKA 76 7276 - 530
Konsultant animator - ANNA MAZURKIEWICZ 76 7276 - 532

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kierownik - MIRELA PROCANYN 76 7276 - 510

Z-ca. kierownika - AGNIESZKA KUPCZYŃSKA 76 7276 - 512

Dz. św. rodz. - ANNA MUSIAŁ, AGNIESZKA TRAWIŃSKA, KAMILA MONKA, KAMILA NOWAK 76 7276 - 511

Dz. św. rodz. - ANNA GRUDZIEŃ, SYLWIA MATEJSKA, AGNIESZKA SKRZYPCZAK 76 7276 - 512

Dz. św. rodz. - AGATA TARNOWSKA, ANETA SOSNOWSKA 76 7276 - 503

Dz. św. rodz. - KAMILA GAWRYLCZYK, MAŁGORZATA WILER, KATARZYNA AŁDAŚ 76 7276 - 513

Biuro obsługi klienta - JOANNA WAGA, WERONIKA GOLONKA, BARBARA KSIĄŻKIEWICZ, JOANNA RUDNICKA 76 7276 - 515, 516, 517

Dz. św. rodz. - MAGDALENA SŁOMA 76 7276 - 539

MAPA DOJAZDOWA

 
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.