Kierownicy działów

Dział Finansowo – Księgowy
Główny księgowy – mgr Karolina Młynarczyk, tel. (76) 7276-502
Z-ca głównego księgowego – Elżbieta Drankiewicz, tel. (76) 7276-503

Dział Pomocy Społecznej
Z-ca dyrektora – mgr Sylwia Pańczyk, tel. (76) 7276-520

Dział Świadczeń Rodzinnych
Kierownik – mgr Mirela Procanyn, tel. (76) 7276-510
Z-ca kierownika – mgr Agnieszka Kupczyńska, tel. (76) 7276-512

Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik – p. o. mgr Piotr Szponar, tel. (76) 7276-550

DOM DZIENNEGO POBYTU
UL Słowiańska 28
Kierownik – mgr Danuta Ławrowska, tel.(76) 7276-570, 7276-571

CZCIONKI
KONTRAST