Kierownicy działów

Dział Finansowo – Księgowy
Główny księgowy – Karolina Młynarczyk, tel. (76) 727-65-02

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej
Kierownik – p. o. Sylwia Pańczyk, tel. (76) 727-65-20

Dział Świadczeń Rodzinnych
Kierownik – Mirela Procanyn, tel. (76) 727-65-10

Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik – p. o. Piotr Szponar, tel. (76) 727-65-50

Dział Pracy Socjalnej
Kierownik – Wiesława Rzewuska, tel. (76) 727-65-30

Dział Pomocy Instytucjonalnej
Dom Dziennego Pobytu w Głogowie – Kierownik – Danuta Ławrowska, ul. Słowiańska 28, tel.(76) 727-65-70, 727-65-71

CZCIONKI
KONTRAST