Stypendia i zasiłki szkolne

Informujemy, że od 01.10.2015 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.07.2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot œświadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 1058) obowiązują nowe kryteria dochodowe ustalając uprawnienia do ubiegania się stypendium szkolne i wynoszą 514 zł na osobę w rodzinie. Jednoczeœśnie informujemy, że kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie od dnia 01.09.2009r. wypłaca stypendia szkolne.

Dokumenty do pobrania:

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów 2017
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego od 01.09.2017 r.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

30.05.2017 r.

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW/ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

CZCIONKI
KONTRAST