Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od września bieżącego roku ruszył Podprogram 2017, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Realizatorem programu na terenie miasta Głogów jest Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc”.
Pomoc żywnościową mogą otrzymać najbardziej potrzebujące osoby/rodziny z terenu Głogowa, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1268zł (200 % z 634zł)
  • dla osoby w rodzinie 1028zł  (200% z 514zł)

Osoby zakwalifikowane do objęcia pomocą, będą mogły skorzystać ze wsparcia w formie paczek żywnościowych, które będą wydawane cyklicznie, raz w miesiącu, w magazynie przy ul. Sikorskiego 48, w godzinach od 9.00-13.00.

Program jest realizowany od września 2017 do czerwca 2018.

Aby skorzystać z pomocy należy zwrócić się o skierowanie do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Sikorskiego 4 w Głogowie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

CZCIONKI
KONTRAST