Koordynatorzy działów

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej i Bezdomności Nr I
mgr Marzena Śliwińska, tel. (76) 7276-535

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr II
mgr Karolina Błaszak, tel. (76) 7276-535

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr III
mgr Anna Walczak, tel. (76) 7276-535

Zespół ds. wsparcia instytucjonalnego
mgr Helena Wypych, tel. (76) 7276-522

Zespół ds. Rodziny
mgr Ewelina Nowak, tel. (76) 7276-557

Zespół ds. Przemocy i Uzależnień
mgr Justyna Baczyńska, tel. (76) 7276-534

Zespól ds. świadczeń pomocy społecznej
mgr Ewa Czyż, tel. (76) 7276-552

CZCIONKI
KONTRAST