Osoby bezdomne z terenu Głogowa mogą skorzystać z bogatej ofert pomocowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie. Obejmuje ona m.in.: spotkanie edukacyjne przy jadłodajni w Parafii Najświętszej Maryi Panny w ramach projektu socjalnego „bezDomni? -też Aktywni!”, poradnictwo, pracę socjalną, pomoc finansową. Ponadto os. bezdomne mogą skorzystać z pomocy w formie pakietu: czystościowy, odzieżowy, przemysłowy.

PAKIET CZYSTOŚCIOWY – LETNI
– maszynka do golenia,
– krem do golenia,
– mydło,
– szampon,
– gąbka,
– ręcznik,
– proszek do prania,
– pasta do zębów,
– szczoteczka do zębów,
– papier toaletowy,
– chusteczki higieniczne.
PAKIET ODZIEŻOWY – LETNI
– płaszcz przeciwdeszczowy,
– bielizna ( majtki, skarpety),
– dres,
– t-shirt.
PAKIET PRZEMYSŁOWY – LETNI
– latarka,
– gwizdek,
– kubek termiczny,
– „koc życia” – folia srebrno-złota,
– kamizelka odblaskowa lub odblaski,
– plecak.

 

 

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.