Jesteś tutaj:

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w dokumentacji archiwalnej, zmienił się okres przechowywania Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie. Okres 5 lat został wydłużony do 10 lat.

Pomoc i świadczenia

Dział pomocy społecznej

Dział świadczeń rodzinnych

Usługi opiekuńcze

Stypendia oraz zasiłki szkolne

Przemoc

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Strategie, Diagnozy, Programy

Dom Dziennego Pobytu

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Aktualności

Statut

System zgłoszeniowy dla sygnalisty

Zamówienia publiczne

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Ważne telefony

Defibrylator AED

Efektywność energetyczna

Napisz do Nas

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Dyrektor ośrodka

mgr Karina Taudul

Zastępca dyrektora

mgr Sylwia Pańczyk

Dział Finansowo – Księgowy

Główny księgowy

mgr Karolina Młynarczyk,

tel. (76) 7276-502

Zastępca głównego księgowego

mgr Anna Kwolek,

tel. (76) 7276-502

Dział Pomocy Społecznej

Zastępca dyrektora

mgr Sylwia Pańczyk,

tel. (76) 7276-500

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

Kierownik

mgr Agnieszka Kupczyńska,

tel. (76) 7276-510

Zastępca kierownika

 Anna Musiał,

tel. (76) 7276-512

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Kierownik

inż. Piotr Szponar,

tel. (76) 7276-550

Dom Dziennego Pobytu 
ul. Słowiańska 28

Kierownik 

mgr inż. Anna Wiszniewska

tel.(76) 7276-570

tel.(76) 7276-571

Pomoc dla obywateli Ukrainy