3 lipca 2019

Gabinet Psychoterapeutyczny

Osoby, które doświadczają problemów opiekuńczo-wychowawczych lub w relacjach społecznych, przeżywają trudne wydarzenia życiowe np.: chorobę, rozwód, rozstanie, stratę, śmierć mogą skorzystać z […]
28 czerwca 2019

Dni Otwarte Zaocznej Szkoły Zawodowej PASCAL

Dnia 27.06.2019r. mieliśmy przyjemność gościć w Zaocznej Szkole Zawodowej PASCAL w Głogowie, która w ramach wzajemnej współpracy z MOPS zorganizowała Dni Otwarte […]
28 czerwca 2019

Pomyśl o sobie

W dniu 18.06.2019r odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla opiekunów osób starszych            i przewlekle chorych ,,Pomyśl o sobie”. Tematyka spotkania dotyczyła […]
19 czerwca 2019

Pomyśl o sobie

W dniu 18.06.2019r odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla opiekunów osób starszych i przewlekle chorych ,,Pomyśl o sobie”. Tematyka spotkania dotyczyła  […]
17 czerwca 2019

Piknik Rodzinny św. Klemensa

W dniu 09.06.2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny był współorganizatorem Pikniku Rodzinnego św. Klemensa w Głogowie.         […]
10 czerwca 2019

W kręgu kobiet

Zakończenie warsztatów dla kobiet. W dniu 10 czerwca 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zakończyły się warsztaty psychoedukacyjne realizowane w ramach projektu […]
10 czerwca 2019

Pomyśl o sobie

Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla opiekunów osób starszych i przewlekle chorych ,,Pomyśl o sobie” odbyło się w dniu 28.05.2019r. Tematem spotkania było […]
3 czerwca 2019

W kręgu kobiet

„Szczęście wynika nie tyle z biernego doświadczania, pomyślnych okoliczności, ile z podejmowania mających dla nas znaczenie działań i przybliżania się do swoich […]
30 maja 2019

W kręgu kobiet-metamorfoza

„Bądź zmianą, której pragniesz dla świata” /Ganhi W dniu 29 maja 2019r. trzy losowo wybrane uczestniczki projektu socjalnego „W kręgu kobiet” poddane […]
27 maja 2019

Pomyśl o sobie

W dniu 28.05.2019r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbędzie się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Opiekunów Osób Starszych i Przewlekle […]
23 maja 2019

Szkolenie pt.”Jak opiekować się osobą starszą w domu”.

W dniu 20.05.2019r w Domu Dziennego Pobytu ,,Cicha Przystań” w Głogowie odbyło się szkolenie ,,Jak opiekować się osobą starszą w domu”. Program […]
23 maja 2019

ZROZUMIEĆ

Grupa wsparcia dla osób głuchoniemych „Zrozumieć” zrealizowała kolejne spotkanie. Migane były tematy bieżące w tym dyskusja na temat reportażu Tomasza Sekielskiego, ponadto […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.