20 maja 2019

W kręgu kobiet

                „Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nie może być nic zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. DZISIAJ jest […]
14 maja 2019

„W kręgu kobiet”

„Aby urzeczywistnić istniejący potencjał trzeba sobie najpierw uzmysłowić jego istnienie” Ben Shshar. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej trwają warsztaty dla kobiet realizowane […]
30 kwietnia 2019

W kręgu kobiet

„Ludzie, którzy potrzebują najwięcej akceptacji dostają jej najmniej, a ludzie, którzy potrzebują najmniej akceptacji dostają jej najwięcej.” Wayne Kolejne warsztaty z zakresu […]
29 kwietnia 2019

Zakończenie projektu „Zrozumieć Rodzinę”

„W każdym związku, który trwa dłużej niż tydzień, znajdą się powody do rozstania. Sztuka polega na tym by znaleźć i wciąż znajdować […]
26 kwietnia 2019

Pomyśl o sobie

 W dniu 24.04.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się czwarte spotkanie Grupy Wsparcia z Elementami Edukacji dla Opiekunów Osób […]
24 kwietnia 2019

Zrozumieć

Czwarte spotkanie grupy osób głuchych i niedosłyszących – „Zrozumieć” Temat spotkania: Prawa osób niepełnosprawnych. Udział w spotkaniu grupy wzięło 12 osób w […]
23 kwietnia 2019

Społeczne lodówki

Święta, święta i po świętach… Zostało dużo jedzenia? Włóż je do lodówki, a każda osoba może takim jedzeniem się poczęstować. Dzięki temu […]
16 kwietnia 2019

W kręgu kobiet

       W dniu 15.04.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się kolejne  spotkanie      „W kręgu kobiet”, których tematem […]
15 kwietnia 2019

Dzień Ludzi Bezdomnych

W dniu 12.04.2019r. przy parafii św. Klemensa kilkanaście  osób bezdomnych spotkało się , aby wspólnie zjeść ciepły posiłek. Wcześniej jednak, mogli skorzystać […]
15 kwietnia 2019

Zbiórka środków na budowę hospicjum

W dniu 11.04.2019r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w sklepie Tesco zbierali datki na budowę hospicjum w Głogowie
15 kwietnia 2019

Zrozumieć rodzinę

„Małżeństwo polega na wspólnym paleniu ogniska. Każdy musi coś dorzucić do ognia. Jeśli dokłada tylko jedna osoba, to przez jakiś czas ognisko […]
9 kwietnia 2019

ABC Rodzinnych Finansów

“Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść,zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły”.           John C. Maxwell. Uczestnicy warsztatów „ABC Rodzinnych […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.