9 kwietnia 2019

W kręgu kobiet

„Jest mała różnica między ludźmi, ale ta mała różnica powoduje dużą różnicę. Tą małą różnicą jest nastawienie. Duża różnica – to czy […]
9 kwietnia 2019

Ostatnie warsztaty „Akademii babci i dziadka”

Ostatnie warsztaty „Akademii babci i dziadka” odbyły się w dniu 08.01.2019r.Był to czas na podsumowanie projektu i wnioski oraz rozdanie zaświadczeń. Na […]
9 kwietnia 2019

ZROZUMIEĆ

Dnia 20 marca odbyło się trzecie w tym roku spotkanie grupy „Zrozumieć”, osób głuchych i słabosłyszących . Temat spotkania: Symbolika barw i […]
9 kwietnia 2019

Zrozumieć Rodzinę

W dniu 05.04.2019r. odbyło się kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „Zrozumieć Rodzinę”. Temat warsztatów dotyczył rodzin patworkowych.
3 kwietnia 2019

Zakończenie warsztatów”Szkoły dla Rodziców”

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” dobiegły końca. Zajęcia trwały przez dziesięć ostatnich tygodni. Uczestnicy spotkań mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych oraz pogłębienia […]
2 kwietnia 2019

ABC Rodzinnych Finansów

Kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu ” ABC Rodzinnych Finansów” już za nami.Tym razem wspólnie z uczestnikami warsztatu omawiane były zasady konstruowania […]
2 kwietnia 2019

Akademia babci i dziadka

          W dniu 01.04.2019r odbyły się dziewiąte warsztaty „Akademii babci i dziadka”.       W czasie spotkania analizowano siłę nawyków i doświadczeń przejmowanych nieświadomie   […]
1 kwietnia 2019

W kręgu kobiet

                  ” Nie ma rzeczy albo złych, albo dobrych, to myślenie sprawia, że takie są.” W. Szekspir W Miejskim Ośrodku pomocy […]
29 marca 2019

Zrozumieć Rodzinę

  Projekt socjalny „Zrozumieć Rodzinę” trwa.W dniu 29.03.2019r. tematem spotkania były potrzeby małżonków.
28 marca 2019

Pomyśl o sobie

„Codziennie upadam… Codziennie się waham…. Codziennie podnoszę… Ale dźwigam mój cały mały świat. I dźwigać będę…Bo siła nie tkwi w mięśniach, lecz […]
27 marca 2019

Szkoła dla rodziców

W dniu 27 marca odbyło się kolejne spotkanie „Szkoły dla Rodziców” „Dzieci, które często chwalimy, są otwarte, mają poczucie własnej wartości, nie […]
27 marca 2019

Akademia babci i dziadka

   W dniu 26.03.2019r. odbył się ósmy warsztat „Akademii babci i dziadka”, w czasie którego poruszano temat wspierania wnuków w samodzielności. Podkreślano […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.