25 marca 2019

Rozpoczęcie warsztatów rozwoju osobistego „W kręgu kobiet”

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęły się warsztaty realizowane w ramach projektu socjalnego „W kręgu kobiet”. Program obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych […]
25 marca 2019

Zrozumieć Rodzinę

W dniu 22.03.2019r. odbyło się kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „Zrozumieć Rodzinę”.
22 marca 2019

Szkoła dla rodziców

Kolejne spotkanie dla rodziców, które odbyło się w dniu 20.03.2019r. było poświęcone tematyce wpisywania dzieci w role. Uczestnicy warsztatów poznali nowe metody […]
20 marca 2019

Akademia Babci i Dziadka

    W dniu 19.03.2019r. odbyły się siódme warsztaty „Akademii babci i dziadka”. Temat spotkania pt. „Rozwiązywanie konfliktów oraz komunikacja w rodzinie wielopokoleniowej. […]
20 marca 2019

ABC Rodzinnych Finansów

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych rozpoczął warsztaty w ramach projektu socjalnego   pt.: „ABC Rodzinnych Finansów”. Program obejmuje cykl trzech 2 […]
15 marca 2019

Zrozumieć Rodzinę

Za nami kolejne warsztaty realizowane w ramach programu Zrozumieć Rodzinę. Zajęcia, które odbyły się w dniu 15.03.2019r. były poświęcone trudnościom w relacjach […]
14 marca 2019

Szkoła dla rodziców

W dniu 13.03.2019r odbyło się kolejne spotkanie dla rodziców, które było poświęcone tematyce zachęcania dzieci do samodzielności.
11 marca 2019

Zrozumieć Rodzinę

Kolejne spotkanie realizowane w ramach programu „Zrozumieć Rodzinę”, które odbyło się w dniu 08.03.2019r. było poświęcone etapom życia rodziny.  
7 marca 2019

Szkoła dla Rodziców

W dniu 06.03.2019 odbyło się kolejne spotkanie dla rodziców, które było poświęcone doskonaleniu metod wychowawczych.
1 marca 2019

Zrozumieć Rodzinę

      W każdym związku, który trwa dłużej niż tydzień, znajdą się powody do rozstania. Sztuka polega na tym by znaleźć i wciąż […]
1 marca 2019

Pomyśl o sobie- drugie spotkanie

„Codziennie upadam… Codziennie się waham…. Codziennie podnoszę… Ale dźwigam mój cały mały świat. I dźwigać będę…Bo siła nie tkwi w mięśniach, lecz […]
28 lutego 2019

Akademia babci i dziadka

W dniu 26.02.2019r. w MOPS odbyło się szóste spotkanie warsztatów pt. „Akademia babci i dziadka”. Poruszanymi tematami były trudne sytuacje rodzinne, m. […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.