28 lutego 2019

Szkoła dla rodziców

W dniu 27.02.2019r.  podczas warsztatów „Szkoła dla Rodziców” uczestnicy doskonalili swoje umiejętności zachęcania dzieci do współpracy.  
27 lutego 2019

ABC Rodzinnych Finansów

     W dniu 19.03.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej      w Głogowie rozpoczynają się warsztaty edukacyjne pt. ”ABC rodzinnych finansów” organizowane przez […]
26 lutego 2019

Pomyśl o sobie – kolejne spotkanie

Przypominamy, że w dniu 27.02.2019r. o godz. 15.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia […]
25 lutego 2019

Zrozumieć Rodzinę

Od 15 lutego rozpoczął się w MOPS projekt Zrozumieć Rodzinę. Uczestnicy warsztatów doskonalą swoje umiejętności budowania dobrych relacji małżeńskich i partnerskich.  
20 lutego 2019

Warsztaty dla rodziców

Spotkanie z rodzicami, które odbyło się dnia 20.02.2019r. było poświęcone technikom aktywnego słuchania. Uczestnicy zajęć poznali narzędzia pomocne przy formułowaniu empatycznych komunikatów.
20 lutego 2019

Akademia Babci i Dziadka

   W dniu 19.02.2019r. w MOPS w Głogowie odbyło się piąte spotkanie warsztatów pt. „Akademia babci i dziadka”. Babcie – uczestniczki spotkania, analizowały […]
13 lutego 2019

Szkoła dla Rodziców

W dniu 13.02.2019r. rodzice biorący udział w zajęciach „Szkoły dla Rodziców” doskonalili swoje metody wychowawcze. Spotkanie było poświęcone tematyce wyrażania uczuć.
13 lutego 2019

AKADEMIA BABCI I DZIADKA

   W dniu 12.02.2019r. odbyły się czwarte warsztaty „Akademii babci i dziadka”. Uczestniczki spotkania zastanawiały się i wyciągały wnioski dot. istoty i […]
7 lutego 2019

Zrozumieć rodzinę

Uwaga – ostatnie wolne miejsca na warsztaty psychoedukacyjne organizowane w ramach projektu „Zrozumieć rodzinę”, którego celem jest wspieranie środowiska rodzinnego poprzez wzmacnianie […]
7 lutego 2019

Szkoła dla Rodziców

W dniu 6 lutego odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu „Szkoła dla Rodziców” 🙂 . Jest to program profilaktyczny ukierunkowany na […]
7 lutego 2019

„Zrozumieć Rodzinę”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w programie „Zrozumieć rodzinę”. Głównym celem  proponowanego projektu jest wspieranie środowiska rodzinnego poprzez wzmacnianie więzi […]
6 lutego 2019

👉 III Warsztaty „Akademii dziadka i babci”

MOPS realizuje program „Akademia babci i dziadka”. Jest to propozycja dla babć i dziadków, którzy szukają nowych odpowiedzi na wychowawcze wyzwania, jakie […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.