6 lutego 2019

,,Pomyśl o sobie”

W dniu 31.01.2019r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia z Elementami Edukacji dla Opiekunów Osób […]
6 lutego 2019

„Szkoła dla Rodziców” 👨‍🏫👨‍👩‍👧‍👦 💏

👉 W dniu 30.01.2019 rozpoczęliśmy kolejną edycję warsztatów w ramach programu
6 lutego 2019

II Warsztaty „Akademii dziadka i babci”

II Warsztaty „Akademii dziadka i babci” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie. 🧓👵 Aktywnie zajęcia refleksyjne pt. Rola dziadków we wspieraniu […]
6 lutego 2019

„Zrozumieć Rodzinę”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w programie „Zrozumieć rodzinę”. Głównym celem proponowanego projektu jest wspieranie środowiska rodzinnego poprzez wzmacnianie więzi […]
6 lutego 2019

„Akademia babci i dziadka”

W dniu 22.01.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie warsztatów pt. „Akademia babci i dziadka”. W zajęciach udział wzięło […]
6 lutego 2019

Dzień Zdrowia Babci i Dziadka w Domu Dziennego Pobytu MOPS.

„Dziadek to ktoś, kto ma srebrne włosy i złote serce” Dziś odbył się Dzień Zdrowia Babci i Dziadka w Domu Dziennego Pobytu […]
17 stycznia 2019

Dzień Babci i Dziadka

Nie czekaj na wnuki 🙂 przyjdź do Nas!!! Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie serdecznie zapraszają na obchody Dnia Babci i […]
17 stycznia 2019

Szkoła dla rodziców

W dniu 30 stycznia 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczynają się warsztaty psychoedukacyjne w ramach projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców” organizowanego […]
2 stycznia 2019

Noworoczny Marszobieg

Dyrektor i Pracownicy MOPS z wielkim zaangażowaniem pomagali w przyjmowaniu żywności podczas Noworocznego Marszobiegu. Cześć z zebranych produktów tradycyjnie trafi do Podopiecznych […]
28 grudnia 2018

Wigilia dla samotnych i potrzebujących

Ponad sto pięćdziesiąt osób samotnych, ubogich i potrzebujących uczestniczyło w spotkaniu przedświątecznym przygotowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie. Wieczerzy towarzyszyła […]
28 grudnia 2018

Opłatek Maltański 2018

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz drugi byli współorganizatorami spotkania „Opłatek Maltański” wraz ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich. 19 grudnia w Hotelu […]
28 grudnia 2018

Akcja Społeczna lodówka Głogów!

Akcja Społeczna lodówka Głogów! Lodówka Społeczna – jest to przeszklona witryna chłodnicza stojąca w miejscu ogólnodostępnym. Zamysł jest bardzo prosty: Masz za […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.